Majakka-palkinto rippi­koulun hybridi­opetusta käsittelevälle pro gradulle – leiri­jakson etuja on mahdoton saavuttaa etä­opetuksessa

Kuva: Olli Seppälä

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran UKKT:n vuoden 2021 Majakka-palkinto on myönnetty Heidi Toivaselle hänen opinnäytetyöstään Rippikoulu, hybridiopetus ja covid-19.

Työ on uskonnonpedagogiikan alaan kuuluva pro gradu -tutkielma, joka on tehty Itä-Suomen yliopistossa. Majakka-palkinto jaettiin Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä Helsingissä tänään torstaina.

Toivasen tutkimus tarkastelee koronpandemian vaikutuksia seurakuntien rippikouluihin ja rippikoulupedagogiikkaan. Palkintoperusteiden mukaan se antaa monipuolisen ja selkeän kuvan siitä, mitä rippikoulun hybridiopetus oli tietyssä historiallisessa tilanteessa. Samalla se antaa välineitä rippikoulun pedagogiseen kehittämiseen.

Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastateltavina oli viisi naista ja kaksi miestä, ammatiltaan nuorisotyönohjaajia ja pappeja.

Etäopetuksessa hyödynnettiin videokokouksia, pikaviestintää ja itsenäisiä etätehtäviä

Erityisen mielenkiinnon kohteena gradussa oli etä- ja lähiopiskelun yhteensovittaminen pandemian poikkeusoloissa. Seurakuntien työntekijät joutuivat nopealla aikataululla luomaan uusia opetusjärjestelyjä ja samalla huolehtimaan terveysturvallisuudesta.

Pandemiatilanne aiheutti nuorille, työntekijöille ja huoltajille psyykkistä kuormittumista ja vaikeutti rippikoulun suunnittelua. Etäopetukseen siirtyminen rajoitti opetusmenetelmiä, aiheita ja kohtaamista sekä haastoi työntekijöitä teknologian käyttäjinä. Intensiivijaksolla korostuivat puolestaan turvallisuuskysymykset, jotka vaikuttivat kaikkeen leirin ohjelmaan ja opetukseen.

Tavat, joilla etä- ja lähiopetusta yhdisteltiin, vaihtelivat seurakunnittain. Teemapäivät ja jumalanpalvelus- ja nuorisotoiminta korvattiin monin paikoin etäjaksolla, jonka toteutuksessa hyödynnettiin videokokouksia, pikaviestintää ja itsenäisiä etätehtäviä. Intensiivijakso järjestettiin leirinä tai päiväleirinä ja sitä lyhennettiin tai sen ajankohtaa muutettiin.

Työntekijät kaipaavat lisäkoulutusta

Tutkielman tulokset osoittavat, että leirijakson etuja on mahdotonta saavuttaa etäopetuksessa. Aito kohtaaminen, yhteisöllisyys ja spiritualiteetin kokeminen jäivät etänä ohuiksi. Työntekijät olivat huolissaan myös isoskoulutuksen tulevaisuudesta, sillä rippikoulun laadun nähtiin heijastuvan isoskoulutukseen osallistuvien nuorten määrään.

Toisaalta rippikoulun etäopiskeluun näytti sisältyvän myös monia mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen vaatisi lisää suunnittelu- ja kehittämistyötä. Etäopetuksen nähtiin monipuolistavan osallistumisen tapoja ja mahdollistavan yhteyden rippikoulun teemojen ja nuoren elämäntodellisuuden välillä.

Tutkimuksessa nousi esille työntekijöiden tarve saada lisäkoulutusta sekä teknologian käytössä että hybridipedagogiikassa.

Esimerkiksi etäyhteyksien mahdollistamat lieveilmiöt, kuten etäkiusaaminen, koettiin osittain vaikeiksi havaita. Monimutkaisten ja raskaiden aihepiirien käsittelyä etänä pidettiin ongelmallisena, koska niiden edellyttämän turvallisen ilmapiirin luominen oli etäopetuksessa vaikeaa.

Haastavaa oli myös oppimisvaikeuksista kärsivien huomioiminen ja tunteiden käsittely etäyhteyksin.

UKKT myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle yliopiston tai korkeakoulun opinnäytetyölle. Viime vuonna palkinnon sai Diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä kehitetty Raamisboxi.

Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja toimintaan. Majakka-palkinto jaettiin nyt kolmannen kerran.

Lue myös:

Raamisboxi sai Majakka-opinnäytetyöpalkinnon

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Majakka-palkinto rippikoulun hybridiopetusta käsittelevälle pro gradulle – leirijakson etuja on mahdoton saavuttaa etäopetuksessa