Raamisboxi sai Majakka-opinnäytetyöpalkinnon

Raamisboxin vaihtuvat teemat. Kuva: Kuvakaappaus palkitusta opinnäytetyöstä

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2020 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon Raamisboxille. Kyseessä on toiminnallinen raamattumateriaali Tikkurilan seurakunnalle. Sen tekivät opinnäytteenä Diakonia-ammattikorkeakoulussa Minttu Johansson, Paula Piirainen ja Julia Sundvik.

Opinnäytetyö liittyy vuoden 2017 uuteen rippikoulusuunnitelmaan. Se on palkintoperusteiden mukaan ajankohtainen ja innovatiivinen. Se tarjoaa konkreettisesti uutta näkökulmaa rippikoulun raamatturyhmien kehittämiseen ja isosten ohjaamiseen.

Opinnäytetyö on kehittämishanke, joka pohjautuu rippikoulua koskevaan tutkimustietoon. Toiminnallinen raamattumateriaali kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden ja isosten kanssa.

Tekijät ovat ottaneet huomioon materiaalin käyttömahdollisuudet rippikoulun lisäksi seurakunnan muussa toiminnassa, samoin kuin sen käytön paikallisen tason ohella valtakunnallisesti. Sisällöllisten seikkojen ohella on kiinnitetty huomiota myös tuotteen visuaalisuuteen, todetaan voittajatyön valintaperusteissa.

Tekijöiden mukaan Raamisboxin tavoitteena on lisätä nuorten aktiivisuutta ja tukea heidän hengellistä kasvuaan rippikoulumatkan ajan. Materiaalin avulla ohjaava isonen kykenee luomaan turvallisen ryhmätyöskentelyilmapiirin ja luontevan oppimistuokion. Materiaali tukee erilaisia oppijoita vaihtuvien menetelmien ja teemojen avulla.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä.

Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

Opinnäytetyön voi lukea kokonaisuudessaan täältä.