Lahden kirkkoherrat huolestuneita esikoislestadiolaisten sakramenttiseparatismista

Lahden seurakuntayhtymän kirkkoherrat toivovat, ettei esikoislestadiolainen liike alkaisi toimittaa sakramentteja liikkeen omassa piirissä. Esikoislestadiolaisen liikkeen saarnamiehille lähettämässään kirjeessä kirkkoherrat ilmaisevat, että maallikkojen omat sakramentit siirtäisivät esikoislestadiolaisen liikkeen irralleen kirkosta.

Kannanoton lähettämisen taustalla on halu vaalia ykseyttä ja tukea kirkkomyönteisiä esikoislestadiolaisia, kertoo Launeen seurakunnan kirkkoherra Heikki Pelkonen. Hän muistuttaa, että Lahti on esikoislestadiolaisten keskuspaikka. Liikkeen suurin rukoushuone sijaitsee Launeen seurakunnan alueella, aivan kirkon vieressä.

Kannanotossaan kirkkoherrat toivovat, että liike ja sen jäsenet pysyisivät kirkon yhteydessä ja kantamassa vastuuta seurakunnissa. He painottavat yhteistyön olleen Lahden seudulla hyvää.

Lisäksi kannanotossa pohditaan, miten liikkeen omat sakramentit vaikuttaisivat suhteisiin esimerkiksi Inkerin ja Latvia evankelisluterilaisiin kirkkoihin, joiden kanssa esikoislestadiolaisilla on yhteistyötä. Liikkeelle esitetään myös kysymys, kuinka he suhtautuisivat liikkeen maallikkojen kastamien lasten jäämiseen kirkon ulkopuolelle.

Allekirjoittajat vertaavat liikkeen mahdollista tulevaisuutta Lähetyshiippakunnan tilanteeseen. Pelkonen ei halua tehdä asiassa laajempaa vertailua. Hän kuitenkin toteaa separatististen pyrkimysten olevan molemmissa tapauksissa yhteisiä.

Myös piispat ovat lähettäneet liikkeen johdolle yksityisen kannanoton, jossa esitetään samansuuntaisia näkemyksiä liikkeen päätöksen vaikutuksista. Pelkosen mukaan piispojen kannanotto ei ollut kirkkoherrojen tiedossa heidän laatiessaan omaansa.

Pelkosen mukaan kannanotto lähetettiin vain herätysliikkeen edustajille, jottei liikkeeseen kohdistuisi ulkopuolista painostusta.

Kuvassa Launeen kirkko Lahdessa. Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Esikoislestadiolaiset vastustavat liikkeen omia sakramentteja adressilla

Esikoislestadiolaisten omien sakramenttien valmistelu yllätti piispan

Esikoislestadiolaiset valmistelevat sakramenttiseparatismia