Esikoislestadiolaiset valmistelevat sakramenttiseparatismia

Esikoislestadiolaiset ry. on asettanut työryhmän pohtimaan sakramenttien ottamista liikkeen maallikkojen omiin käsiin. Maallikkovetoisessa liikkeessä omien kasteiden ja ehtoollisten järjestäminen tarkoittaisi maallikkojen systemaattisesti järjestämiä toimituksia.

Kotimaan haastatteleman Tampereen hiippakunnan piispan Matti Revon mukaan suunnitelma toteutuessaan voisi ajaa liikkeen Luther-Säätiön ja Lähetyshiippakunnan tapaiseen tilanteeseen. Silloin liike itse ajattelisi olevansa kirkon sisällä, mutta olisi tosiasiassa erottautunut sen järjestyksestä.

Lue Esikoislestadiolaiset ry:n puheenjohtaja Seppo Karhun ja Matti Revon haastattelu uusimmasta Kotimaasta ja Kotimaa Pro :sta professori Jouko Talosen arvio valmistelun taustoista.

Korjattu 6.8.2014 klo 12:18: Yhdistyksen nimi Esikoislestadiolaiset ry:ksi.