Kymmenen kristillistä seurakuntaa ja yhteisöä sitoutuu turvallisen seurakunnan periaatteisiin Tampereella

Lausunto julkistettiin Tampereen ortodoksisessa kirkossa. Kuva: Creative Commons

Kymmenen seurakuntaa ja kristillistä yhteisöä on Tampereella julkaissut lausunnon turvallisesta seurakunnasta. Lausunto julkaistiin kristittyjen ykseyden rukousviikon rukousvaelluksen päätteeksi 22.1. Tampereen ortodoksisessa kirkossa.

Lausunnon allekirjoittaneet seurakunnat ja yhteisöt sitoutuvat yhdessä noudattamaan Raamatun kultaisen säännön periaatetta monenlaisten näkemysten ja erilaisuuden kohtaamisessa.

Periaatetta on avattu lausunnossa. Siihen sitoutuvat mm. kunnioittavat itsensä ja toisten fyysisiä ja henkisiä rajoja, kiinnittävät huomiota asialliseen kielenkäyttöön, tarkastelevat ennakkoluulojaan kriittisesti ja kunnioittavat jokaista ilman yleistäviä tai määritteleviä oletuksia, jotka liittyvät ulkonäköön, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, kansallisuuteen, etnisyyteen, uskontoon, arvoihin, terveyteen tai toimintakykyyn.

Yhteinen lausunto valmisteltiin Tampereen ekumeenisessa työryhmässä. Sen ovat allekirjoittaneet Tampereen adventtiseurakunta, Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat, Tampereen Helluntaiseurakunta, Tampereen metodistiseurakunta, Tampereen vapaakirkkoseurakunta, Toivon portti -seurakunta, Pelastusarmeijan Tampereen osasto, Tampereen Pyhän Ristin seurakunta – Katolinen kirkko Suomessa, Tampereen ortodoksinen seurakunta ja Sinapinsiemen-yhdistys.

* * *

Lausunto turvallisesta seurakunnasta

Me allekirjoittaneet seurakunnat ja muut kristilliset yhteisöt Tampereella noudatamme Raamatusta nousevan kultaisen säännön periaatetta erilaisten näkemysten ja erilaisuuden kohtaamisessa. Tahdomme edistää seurakuntien ja muiden kristillisten yhteisöjen turvallisuutta siltä pohjalta, että jokainen on kristillisen opin mukaisesti arvokas Jumalan kuva. Toivotamme kaikki tervetulleiksi kohtaamaan toisiamme.

Seurakunnissamme ja muissa kristillisissä yhteisöissämme:

Kunnioitamme itsemme ja toistemme fyysisiä ja henkisiä rajoja.

Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja lähestymme arkoja aiheita hienotunteisesti.

Kunnioitamme jokaisen vakaumusta ja omaa ajattelua myös uskonkysymyksissä silloinkin, kun itse pitäydymme seurakuntiemme ja yhteisöjemme mukaisissa käsityksissä.

Emme hyväksy henkistä tai hengellistä väkivaltaa.

Kiinnitämme huomiota asialliseen kielenkäyttöön.

Kohtaamme jokaisen tuomitsematta ja olemme valmiita oppimaan toisiltamme uutta.

Tarkastelemme ennakkoluulojamme kriittisesti ja kunnioitamme jokaista ilman yleistäviä tai määritteleviä oletuksia, jotka liittyvät ulkonäköön, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, kansallisuuteen, etnisyyteen, uskontoon, arvoihin, terveyteen tai toimintakykyyn.

Jos rasismia, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua tapahtuu, puutumme siihen.

Allekirjoittaneet seurakunnat ja kristilliset yhteisöt:

Tampereen adventtiseurakunta

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen Helluntaiseurakunta

Tampereen metodistiseurakunta

Tampereen vapaakirkkoseurakunta

Toivon portti -seurakunta

Pelastusarmeija, Tampereen osasto

Tampereen Pyhän Ristin seurakunta, Katolinen kirkko Suomessa

Tampereen ortodoksinen seurakunta

Sinapinsiemen ry

Lue myös

Tuomaspappi Kati Pirttimaa: Turvallinen tila suojelee kaikkia

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!