Kuopion tuomio­kapituli rankaisi sateenkaari­parin vihkinyttä pappia – kirkossa ei ole annettu vastaavia varoituksia yli kahteen vuoteen

Kuva: Olli Seppälä

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kirjallisen varoituksen sateenkaariparin kesällä 2018 vihkineelle pastori Sofia Salolle. Ratkaisu tehtiin tuomiokapitulin istunnossa 30.6. Päätöksen mukaan Salo on toiminut vastoin pappisvirkansa velvollisuuksia ja pappislupaustaan.

Kyseessä on ensimmäinen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä papille annettu rangaistus kirkossa sitten loppuvuoden 2018.

Sofia Salo on Göttingenin yliopistossa Saksassa työskentelevä Vanhan testamentin tutkija. Hän on aiemmin toiminut Saksassa ulkosuomalaisten pappina, ja siksi ulkosuomalaistyöstä tuolloin vastannut Kuopion edellinen piispa Wille Riekkinen vihki Salon papiksi vuonna 2011.

Salo vihki samaa sukupuolta olevan parin Turussa elokuussa 2018 ja ilmoitti asiasta itse sähköpostitse piispa Jari Jolkkoselle. Tuomiokapituli pyysi Salolta selvitystä asiasta loppuvuodesta 2018. Sen jälkeen hän ei kuullut asiasta mitään ennen kuin sai päätöksen rangaistuksesta eilen maanantaina.

Salo pitää päätöstä yllättävänä kuluneen ajan ja piispojen viime syksynä antaman lausunnon takia.

Piispat viime syksynä: Kapitulien "syytä harkita pidättyväisyyttä"

Kirkossa odotettiin pari vuotta, millaisen kannan oikeuslaitos ottaa rangaistuksiin, joita tuomiokapitulit ovat antaneet vihkimisistä. Kesällä 2019 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi varoituksen, jonka Oulun tuomiokapituli oli antanut pastori Árpád Kovácsille. Tuomiokapituli vei asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja sen linjausta odottaessa mikään tuomiokapituli ei antanut asiaan liittyviä rangaistuksia.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen viime syyskuussa. Näin ollen oikeusistuinten linjaksi jäi, että tuomiokapitulilla on oikeus rangaista samaa sukupuolta olevan parin vihkinyttä pappia. Sen jälkeen piispainkokous totesi, että seuraamuksia voi määrätä, mutta siinä on "syytä harkita pidättyväisyyttä".

– Varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys, arkkipiispa Tapio Luoma sanoi lokakuussa 2020.

– Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin.

Tämän lausunnon jälkeen Oulun tuomiokapituli päätti, ettei se rankaise kolmea pappia, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Helsingin piispa Teemu Laajasalo puolestaan on kertonut, että hänen hiippakuntansa papit voivat vihkiä sateenkaaripareja ilman pelkoa rangaistuksista.

Kirkossa on annettu yhteensä alle kymmenen rangaistusta samaa sukupuolta olevien vihkimisistä ja siunaamisista. Toimituksia on moninkertaisesti: niitä oli tehty toistasataa jo vuoden 2019 alkuun mennessä.

Kapituli: Päätöksessä arvioidaan ainoastaan määräysten noudattamista

Tuoreessa päätöksessään Kuopion tuomiokapituli katsoo, että vihkiessään samaa sukupuolta olevat henkilöt kirkolliseen avioliittoon Sofia Salo on toiminut vastoin kirkon virallista linjaa ja piispainkokouksen yhteistä linjausta.

Tuomiokapituli toteaa, että pappi on pappislupauksessaan sitoutunut noudattamaan kirkon tunnustusta sekä kirkon lakia ja järjestystä. Voimassa oleva kirkkojärjestys edellyttää, että kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla. Pappi ei ole oikeutettu poikkeamaan kirkon tunnustuksesta ja järjestyksestä eikä pappisvirkansa velvollisuuksista omien henkilökohtaisten näkemystensä tai korostustensa vuoksi, päätöksessä todetaan. Kapituli lisää, että papin on noudatettava työnantajansa työnjohto- ja valvontamääräyksiä.

"Tässä päätöksessä tuomiokapituli ei ota kantaa yleisesti esimerkiksi seksuaalietiikkaan, erilaisiin perhekäsityksiin tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asemaan kirkossa tai yhteiskunnassa. Päätöksessä arvioidaan ainoastaan sitä, onko pastori Salo pappina noudattanut annettuja määräyksiä ja ohjeita", päätöksessä kirjoitetaan.

Salo kirjoittaa omassa vastauksessaan, että kirkkokäsikirja puhuu vihittävistä miehenä ja naisena, mutta sen sanamuodot ovat vuodelta 2003, jolloin samaa sukupuolta olevien parien avioituminen ei ollut mahdollista Suomessa.

"Toiseksi on tärkeää muistaa, että jos yksittäisen kirkon jäsenten oikeuksia aletaan rajoittaa, se on tehtävä kirkkolaissa, sillä kirkkokäsikirjaa ei voida pitää kirkkolain kanssa samantasoisena määräyksenä", Salo kirjoittaa.

Hänen mukaansa kirkollisen siunaamisen kieltäminen samaa sukupuolta olevilta rikkoo perustuslakia ja yhdenvertaisuuslakia.

Tuomiokapituli toteaa päätöksessään, että sen tietoon ei ole tullut muita hiippakunnan pappeja, jotka olisivat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Piispa Jolkkonen sanoi Kotimaan haastattelussa viime syksynä, että kapituli ei käytä aikaa asian oma-aloitteiseen selvittämiseen.

– Haluamme tukea pappeja, emme jahdata heitä, Jolkkonen totesi.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Kuopion tuomiokapituli rankaisi sateenkaariparin vihkinyttä pappia – kirkossa ei ole annettu vastaavia varoituksia yli kahteen vuoteen