Kommentti: Uskonnollisten yhteisöjen jäsenmäärät hiipuvat kautta linjan – mutta poikkeuksiakin on

Tällainen on ollut tiivistetysti viime vuosien ajan viesti: Virallinen uskonnon harjoittaminen hiipuu, mutta ihmisten uskonnollisuus ei katoa mihinkään. Uutiset uskonnon kuolemasta ovat vahvasti ennenaikaisia. Uskonnollisuus saa uusia muotoa, joista perinteisten kirkkojen ja uskontojen on hankala saada kiinni.

Tilastokeskuksen sivulta löytyy taulukoita, joiden äärellä selviää yksi osa suomalaista uskonnollista liikehdintää. Tilastot koskevat rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia sekä julkisyhteisöllisessä asemassa olevia Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja Suomen ortodoksista kirkkoa. Tiedot perustuvat siihen, mitä ihmiset ovat ilmoittaneet viranomaisille.

Tosin virallinen tilasto ei kerro koko totuutta. Merkittävä osa pienistä ja uusista uskonnollista ryhmistä ei ole rekisteröitynyt uskonnolliseksi yhteisöksi, vaan toimii esimerkiksi tavallisena yhdistyksenä, jonka jäsentietoja ei ilmoiteta.

***

Tilastokeskuksen tiedoista selviävät rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien määrät ja niiden vaihtelut vuosina 2000–2018. Myös jäsenten sukupuoli- ja ikäjakaumat saa esiin.

Viime vuoden lopussa lähes kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät olivat pudonneet, eivät paljon mutta kuitenkin. Esimerkiksi anglikaaneja oli kaksi, adventisteja 79, baptisteja 34 ja metodisteja 53 vähemmän kuin toissa vuonna.

Jehovan todistajien ja mormonien (Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon) jäsenmäärät ovat myös pienentyneet. Jehovan todistajilla lasku on jatkunut jo monta vuotta tasaisesti jäsenmäärän ollessa viime vuoden lopussa 17 303 (laskua 382). Mormonien jäsenmäärä on koko 2000-luvun vaihdellut 3 200–3 300:n tietämissä, laskua viime vuonna oli 39 jäsenen verran.

Ortodoksisen kirkon jäsenmäärä väheni 99 hengellä, sillä kirkosta erosi 981 jäsentä ja siihen liittyi 882. Ortodoksisen kirkon jäsenmäärä putosi alle 60 000:n. Vapaakirkossa oli jäseniä viime vuoden lopussa 15 312, missä on laskua edellisvuoteen 85 henkeä.

Jäsenmäärältään suurin pudotus oli luonnollisesti Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla eli maamme valtakirkolla. Sen jäsenmäärä laski vuodesta 2017 vuoden 2018 loppuun 58 154 hengellä.

***

Muutamissa yhteisössä väki on myös lisääntynyt hitusen. Esimerkiksi hindulaisia oli viime vuoden lopussa viisi enemmän kuin toissa vuonna. Myös juutalaisten määrä oli kasvanut kolmella. Pienten luterilaisten vapaakirkkojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 933, missä oli kasvua kuusi henkeä.

Suurin jäsenmäärän kasvu on ollut islamilaisissa rekisteröidyissä yhdyskunnissa, joissa on nyt 698 jäsentä enemmän kuin toissa vuonna. Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 muslimia, joista 16 057 kuuluu rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Suomen Helluntaikirkkoon kuuluvissa seurakunnissa oli jäseniä 11 791, missä on kasvua peräti 1 855 henkeä. Helluntaikirkon kasvu johtuu siitä, että siihen on liittynyt useita seurakuntia. Suurin osa helluntailiikkeen jäsenistä kuuluu yhdistyspohjaisiin seurakuntiin, eivätkä he näy Tilastokeskuksen luvuissa.

***

Aivan yksiselitteisiä tilastot eivät aina ole. Esimerkiksi rekisteröityjä katolilaisia oli viime vuoden lopussa 14 357. Mutta katolisen kirkon oman ilmoituksen mukaan jäseniä oli kuitenkin 15 483 eli 1 126 enemmän. Syynä lukujen erilaisuuteen on, että monet ulkomailta tulevat katolilaiset eivät ilmoita – ehkä omien lähtömaittensa kokemusten perusteella – valtion viranomaisille uskontoaan, mutta rekisteröityvät silti seurakunnassa.

Tilastokeskuksen uskontotilastoihin tulee siis suhtautua pienellä varauksella, mutta ne ovat ainut yhteinen jäsenlistaus ja antavat hyvän yleiskuvan.

***

Lisäksi kannattaa muistaa, että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämässä luettelossa on kaikkiaan 136 uskonnollista yhdyskuntaa ja 345 seurakuntaa tai muuta paikallisyhteisöä (luvut syyskuulta 2018). Suomen evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko seurakuntineen eivät sisälly näihin lukuihin.

Kuva: Olli Seppälä. Turun synagoga. Tilastokeskuksen mukaan juutalaisten seurakuntien jäseniä oli Suomessa viime vuoden lopussa 1 096. Seurakuntia on kaksi, Helsingissä ja Turussa.

Lue myös:

Kirkkoon kuuluu nyt alle 70 prosenttia suomalaisista – kasteiden määrä laski syntyvyyttä enemmän

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä laski 17 vuoden takaisiin lukuihin, jäseniä nyt alle 60 000

Rekisteröityjen katolilaisten lukumäärä Suomessa jatkaa tasaista kasvuaan – jo yli 15 000 jäsentä

Buddhalaiset yhdyskunnat kasvavat ja Jehovan todistajat menettävät jäseniä Suomessa, kertoo tilasto

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä ylitti sadan – uutena uskontona mandealaisuus

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.