Kolumni: Taas on skismaa – Kaikki tiet eivät todellakaan vie Roomaan, mutta eivät ne vie Ryttyläänkään

Kuva: Jukka Granström

Paavi Johannes Paavali II esitti Suomen vierailullaan 1989 tärkeän kysymyksen: ”Mikä on ekumenian suurin ongelma?” Helsingin katolisena piispana tuolloin toimineen Paul Verschurenin kerrotaan vastanneen: ”Pyhä isä – se olette Te”.

Oli anekdootti totta tai ei, ekumenian haaste kiteytyy siinä oivallisesti. Kun moni asia yhdistää, mutta toisaalta moni perinne ja teologinen rakennelma erottaa, on helppo ylenkatsoa ja arvioida toisen traditio vääräksi ja oma oikeaksi.