Kirkolliskokouksen valiokuntasihteerit valittiin ensi kertaa julkisella haulla – katso nimet

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukselle on ensimmäistä kertaa valittu valiokuntasihteerit ja notaari avoimella haulla. Aiemmin paikat on täytetty ilman julkista hakua. Kirkolliskokouksen työjärjestyksessä asiasta todetaan vain, että kullakin valiokunnalla on sihteeri tai tarvittaessa useampi.

Valiokuntasihteerien valintaprosessi herätti keskustelua kevään 2019 kirkolliskokouksessa. Edustaja Tuija Kruus ehdotti, että tehtäviin järjestettäisiin avoin haku. Ehdotus sai kannatusta.

Nelivuotiselle kaudelle kolme vanhaa ja neljä uutta sihteeriä sekä notaari

Valiokuntasihteerit otettiin toimikaudelle 1.5.2020–30.4.2024. Tehtävät ovat osa-aikaisia. Paikkoja täytettiin kahdeksan. Tehtäviä haki 21 ihmistä, ja 16 hakijaa haastateltiin.

Kolmessa valiokunnassa jatkaa edellisen kauden sihteeri: Terhi Kaira valittiin talousvaliokuntaan, Ritva Saario lakivaliokuntaan ja Timo von Boehm hallintovaliokuntaan. Kaira työskentelee päätyönään Kirkkohallituksessa kansliapäällikön erityisavustajana ja projektipäällikkönä. Lokakuussa hän aloittaa Lapuan hiippakunnan hiippakuntadekaanina. Ritva Saario on Helsingin tuomiokapitulin lakimiesasessori. Timo von Boehm toimii Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimiehenä.

Uusia valiokuntasihteereitä ovat Riihimäen seurakunnan johtava kappalainen Tanja Koskela (käsikirjavaliokunta), Raision seurakunnan seurakuntapastori, tutkija Tuomas Vaura (perustevaliokunta), tutkija Heidi Jokinen (tulevaisuusvaliokunta) ja kirkon ulkosuomalaistyön asiantuntija Päivi Vähäkangas (yleisvaliokunta). Uusista sihteereistä Vaura, Jokinen ja Vähäkangas ovat teologian tohtoreita.

Valiokuntasihteeri huolehtii valiokunnan työn järjestämisestä ja kokousten hallinnosta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Valiokuntasihteereiltä edellytettiin valiokunnan työalaan liittyvää koulutusta tai työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta tutkimusten, selvitysten tai lausuntojen laatimisesta.

Kirkolliskokouksen notaariksi valittiin käräjänotaari Henrik Hurtig. Notaarin tehtävänä on avustaa puheenjohtajaa ja pääsihteeriä sekä toimia suomen ja ruotsin kielen tulkkina täysistunnossa.

Valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet on määrä valita elokuussa. Jos koronatilanne sallii, uuden kirkolliskokouksen ensimmäinen istuntokausi pidetään Turun kristillisellä opistolla 10.−14.8.

Istuntoviikolle toivotetaan epidemiatilanteen takia tervetulleeksi vain kirkolliskokousedustajat, läsnäolo- ja puheoikeutetut sekä työntekijät, joiden työ edellyttää läsnäoloa Turun kristillisellä opistolla. Muut vierailijat ja yleisö voivat seurata kirkolliskokousta striimin välityksellä.

Valiokunnille esitetään mahdollisuutta sähköisiin kokouksiin

Kirkolliskokouksen valiokunnille ja puhemiesneuvostolle puuhataan ensi kertaa mahdollisuutta myös sähköisiin kokoontumisiin. Kirkkohallitus esittää asiaa koskevaa muutosta kirkolliskokouksen työjärjestykseen. Kirkkohallituksen mukaan näin turvattaisiin kirkolliskokouksen työskentely pitkällä aikavälillä ja vastattaisiin ympäristönsuojelullisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Sähköisen kokouksen pitämisestä päättäisi toimielin tai sen puheenjohtaja.

Esitystä perustellaan sillä, että sähköisistä kokouksista on koronapandemian aikana saatu hyviä kokemuksia kirkon keskushallinnon toimielimissä, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä.

Kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään muun muassa matkustusratkaisuilla ja etäosallistumista helpottamalla.

Oikaisu 16.6. kello 15.20. Lisätty tieto Päivi Vähäkankaan valiokunnasta (yleisvaliokunta).

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kirkolliskokoukseen haetaan nyt valiokuntien sihteereitä – toive avoimesta hausta tuli edustajilta

Kirkolliskokouksessa nousi toive: Valiokuntien sihteerien tehtäviin halutaan avoin haku