Kirkolliskokoukseen haetaan nyt valiokuntien sihteereitä – toive avoimesta hausta tuli edustajilta

Kirkkohallitus on avannut haettavaksi kirkolliskokouksen valiokuntasihteerien ja notaarin paikat. Käytäntö on uusi, sillä paikat on tavattu täyttää ilman julkista hakua. Kirkolliskokouksen työjärjestyksessä asiasta todetaan vain, että kullakin valiokunnalla on sihteeri tai tarvittaessa useampi.

Valiokuntasihteerien valintaprosessi herätti keskustelua viime kevään kirkolliskokouksessa. Edustaja Tuija Kruus ehdotti täysistuntosalissa käydyssä keskustelussa, että tehtäviin järjestettäisiin avoin haku. Ehdotus sai kannatusta.

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja totesi tuolloin, että päätös sihteereistä on tehty jo pitkään Kirkkohallituksessa. Pihlajan mukaan sihteerin tehtävä ei ole kovin haluttu, sillä se ajoittuu iltoihin ja on osa-aikainen.

Nyt paikat ovat avoinna. Työpaikkailmoituksen mukaan Kirkkohallitus ottaa kirkolliskokouksen toimikaudelle 1.5.2020–30.4.2024 valiokuntasihteereitä ja notaarin toimeksiantosuhteeseen. Valiokuntasihteereitä haetaan peruste-, laki-, hallinto-, talous-, käsikirja-, tulevaisuus- ja yleisvaliokunnalle.

Valiokuntasihteeri huolehtii valiokunnan työn järjestämisestä ja kokousten hallinnosta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Valiokuntasihteereiltä edellytetään valiokunnan työalaan liittyvää koulutusta tai työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta tutkimusten, selvitysten tai lausuntojen laatimisesta. Lakivaliokunnan sihteeriltä edellytetään oikeustieteen muuta ylempää korkeakoulututkintoa kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkintoa sekä kokemusta säädösvalmistelusta tai perehtyneisyyttä siihen.

Notaarin tehtävänä on avustaa puheenjohtajaa ja pääsihteeriä sekä toimia suomen ja ruotsin kielen tulkkina täysistunnossa.

Notaarin tehtävät ajoittuvat kokonaisuudessaan istuntoviikoille. Valiokuntien sihteerit sopivat aikatauluista valiokunnan puheenjohtajan ja kirkolliskokouksen pääsihteerin kanssa.

Tehtävistä maksetaan työkorvausta kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti. Tulevan toimikauden korvauksista päätetään kevään istuntoviikolla 4.–8.5.

Hakuaika tehtäviin päättyy 28.2. Ilmoituksessa todetaan, että Kirkkohallitus ottaa huomioon määräaikaan mennessä tulleet ilmoittautumiset, mutta ei ole sidottu niihin asiaa ratkaistessaan.

Työpaikkailmoitukseen voi tutustua täällä.

Kuva: Olli Seppälä. Kirkolliskokouksen täysistuntosali.

Lue myös:

Kirkolliskokouksessa nousi toive: Valiokuntien sihteerien tehtäviin halutaan avoin haku

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.