Piispa Keskitalo antoi Árpád Kovácsille kirjallisen huomautuksen – syynä asekuva ja ateismipuheet

Oulun piispa Jukka Keskitalo on antanut kirjallisen huomautuksen hiippakuntansa papistoon kuuluvalle Árpád Kovácsille. Asia merkittiin tiedoksi tuomiokapitulin istunnossa tiistaina.

Huomautukseen on kaksi syytä. Ensimmäinen koskee sosiaalisessa mediassa julkaistua tuoretta asekuvaa. Sen on jakanut Oulun anarkistiliitto, jonka perustajajäseniin Árpád Kovács kuuluu. Kovács on sanonut, että hän ei ole kuvan naamioitunut henkilö mutta ase on hänen. Kovács harrastaa ammuntaa.

Árpád Kovácsin ja Jukka Keskitalon haastattelut asekuvasta voit lukea täältä.

Kirjallisen huomautuksen toinen osa koskee Kovácsin julkisuudessa esittämiä puheita agnostismistaan ja ateismistaan. Keskitalo viittaa vuonna 2017 julkaistuun Ylen
haastatteluun. Siinä Kovács sanoo pitävänsä itseään 95-prosenttisesti agnostikkona ja 5-prosenttisesti ateistina ja lisää, että heikolla hetkellä asetelma kääntyy toisin päin.

Keskitalo toteaa, että Kovács on tuonut esille samankaltaisia ajatuksia viime sunnuntaina 14.6. lähetetyssä Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelmassa.

Keskitalo kirjoittaa huomautuksessaan, että on käynyt Kovácsin kanssa keskustelun 12.6. Sen seurauksena hän antaa huomautuksen, joka on piispan papille antama työnjohdollinen ohje. Kyseessä ei siis ole tuomiokapitulin antama rangaistus.

Keskitalo kehottaa Kovácsia pysymään pappislupauksessa

Huomautuksessa Jukka Keskitalo toteaa, että pappi on velvollinen pitäytymään kirkon tunnustuksessa ja käyttäytymään pappisviran edustajalle sopivalla tavalla. Piispa jatkaa, että pappi on pappislupauksessa sitoutunut siihen, ettei julkisesti julista tai levitä eikä salaisesti edistä tai suosi kirkon tunnustusta vastaan sotivia oppeja.

”Papilla on oikeus yksityiselämään, mutta tunnustuksessa pysymisvelvoite ja papille sopivan käyttäytymisen vaade ulottuvat myös vapaa-ajalle”, Keskitalo kirjoittaa.

Asekuvaan liittyen Keskitalo toteaa, että papilla on oikeus kuulua laillisiin yhdistyksiin ja toimia niissä. Hänen mukaansa papin tulee kuitenkin pidättäytyä toiminnasta, joka herättää huolta turvallisuudesta tai on omiaan syömään papin uskottavuutta kaikkien seurakuntalaisten palvelijana. Papin tulee myös pidättäytyä toiminnasta, jossa hän tavalla tai toisella assosioituu väkivaltaa tai sen uhkaa sisältävään kuvastoon.

Ateismipuheisiin liittyen Keskitalo kirjoittaa, että papilla voi muiden kristittyjen tapaan olla uskon epäilyjä. Hänen mukaansa niissä on kuitenkin kyse eri asiasta kuin ateismissa, joka on ideologinen näkemys siitä, ettei Jumalaa ole olemassa.

”Pappi ei voi sanoa olevansa ateisti joutumatta ristiriitaan tunnustuksessa pysymisvelvoitteensa kanssa. Sanoessaan olevansa ateisti ja että kysymys Jumalan olemassaolosta on yhdentekevä pappi julkisesti julistaa ja edistää kirkon tunnustuksen kanssa ristiriidassa olevaa oppia.”

Keskitalo kehottaa huomautuksessa Kovácsia käyttäytymään pappisvirkaan soveltuvalla tavalla sekä pitäytymään opetuksessaan ja kannanotoissaan kirkon tunnustuksessa ja pappislupauksessaan.

Huomautuksessaan Keskitalo sanoo, että Kovácsin lähiesimiehen, tuomiorovasti Satu Saarisen tulee ohjata Kovácsia toimimaan edellä annettujen ohjeiden mukaan.

Kovácsilla ja kapitulilla kiista korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Árpád Kovács ja Oulun tuomiokapituli ovat olleet napit vastakkain ennenkin. Edellinen kiista odottaa parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyä.

Tuomiokapituli antoi Kovácsille vuonna 2017 varoituksen siitä, että hän toimitti sateenkaariparin avioliittoon vihkimisen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi varoituksen viime kesänä. Oulun tuomiokapituli vei asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Árpád Kovács ei halunnut kommentoida Kotimaa24:lle piispa Keskitalon hänelle tiistaina antamaa huomautusta.

Kuva: Jaani Föhr

Lue myös:

Pappi Árpád Kovács on mukana asekuvan jakaneessa anarkistiliitossa – Piispa: Pappislupaus ulottuu vapaa-ajalle

Edellinen artikkeliKirkolliskokouksen valiokuntasihteerit valittiin ensi kertaa julkisella haulla – katso nimet
Seuraava artikkeliLupa etäkokouksiin päättyi kirkossa poikkeusolojen lakattua – päättäjät palaavat kokoushuoneisiin

Ei näytettäviä viestejä