KHO: Kirkollisista asioista valitettu entiseen malliin

Korkeimman hallinto-oikeuden työmäärä on sen julkaisemien tilastojen mukaan kasvussa. KHO:n kansliapäällikkö Ann-Mari Pitkäranta arvelee kirkollisia asioita koskevien valitusten määrän jäävän kuitenkin viimevuotisiin lukuihin.

Kaiken kaikkiaan KHO:n asialistalle kirjattiin kesäkuun 2014 loppuun mennessä valituksia yli 2200 eli toistasataa enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kirkollisia asioita koskevia valituksia on saapunut heinäkuun loppuun mennessä 13.

– Koko viime vuonna käsiteltiin 27 kirkollisiin aiheisiin liittyvää valitusta, joten tilanne enteilee koko vuodelle suurin piirtein samaa määrää. Vuonna 2012 oli vain kahdeksan valitusta eli viime vuonna tapahtui hyppäys. Mistä tämä johtui, sitä en osaa arvioida, Pitkäranta toteaa.

KHO:lle tähän mennessä saapuneista kirkollisasioista kaksi koskee palvelussuhdetta ja kolme muita henkilöstöasioita. Kahdeksan valitusta on tehty muiden kirkollisasioiden tiimoilta.

Pitkäranta kertoo, että valitusten määrä kasvaa tasaisesti.

– Työläitä ja monimutkaisia tapauksia ovat kuluneen puolen vuoden aikana olleet muun muassa rakentamiseen - yleiskaavoihin ja maakuntakaavoihin liittyvät valitukset, kaivostoiminta ja yritysten siirtohinnoittelu. Määrällisesti korkeinta hallinto-oikeutta työllistävät kuitenkin eniten ulkomaalaisasiat, niiden osuus tuomioistuimeen tulevista valituksista on neljännes.

Vuonna 2013 korkein hallinto-oikeus ratkaisi yhteensä yli 4300 valitusta. Yhteiskunnan kehitys ja muutokset näkyvät suoraan korkeimman hallinto-oikeuden työssä ja asialista onkin läpileikkaus suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiristä.

– Parikymmentä tuomaria ja nelisenkymmentä esittelijää käsittelee vuosittain valtavan määrän asioita. Asioiden ja valitusten kirjo kattaa koko yhteiskunnan, Ann-Mari Pitkäranta toteaa.

Viranomaiset tekevät vuodessa arviolta 20 - 30 miljoonaa valituskelpoista päätöstä, joihin asianosaiset pääasiassa tyytyvät. Hallintotuomioistuimiin ensi asteena valitetaan vuosittain noin 30 000 asiassa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätyy vuosittain noin 4 000 asiaa.