Käräjäoikeus tuomitsi 28 syytettyä sakkoihin pastori Marjaana Toiviaisen kunnian loukkaamisesta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin 28 ihmistä, joita syytettiin pastori Marjaana Toiviaisen kunnian loukkaamisesta. Yksi syytetyistä tuomittiin kunnianloukkauksen ohella myös laittomasta uhkauksesta.

Rangaistukset ovat 20–45 päiväsakkoa. Vastaajat joutuvat korvaamaan kunnianloukkauksen ja laittoman uhkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 500–1 600 euroa henkilöä kohden. Korvausten kokonaissumma on noin 30 000 euroa. Lisäksi vastaajat määrättiin korvaamaan Marjaana Toiviaisen oikeudenkäyntikuluja. Tuomituista 24 on miehiä ja neljä naisia.

Kunnianloukkaukset liittyvät Facebookissa ja Messengerissä julkaistuihin kirjoituksiin ja viesteihin vuonna 2017, jolloin Toiviainen oli julkisuudessa erityisesti turvapaikanhakijoiden puolustamisesta ja pakkopalautusten estämisestä. Toiviainen toimi tuolloin pappina Helsingin Oulunkylän seurakunnassa, ja hänen tehtäviinsä kuului maahanmuuttajien parissa työskentely.

Syytteitä oli alun perin 36. Toiviainen sopi asian neljän henkilön kanssa, ja näistä syytteistä luovuttiin. Lisäksi yksi syytetyistä oli kuollut sen jälkeen, kun asia tuli käräjäoikeudessa vireille, ja kolmen osalta syyte vanheni.

Osa 28 vastaajasta katsoi, että heidän kirjoittamassaan julkaisussa on ollut kysymys julkista virkaa eli papinvirkaa hoitaneen Toiviaisen menettelyn arvostelusta eikä heidän tarkoituksenaan ole ollut halventaa Toiviaista. Oikeus oli kuitenkin toista mieltä.

Käräjäoikeuden mukaan kunnianloukkauksesta tuomitaan rikoslain mukaan se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Myös toisen halventaminen esimerkiksi haukkumasanoin voi johtaa tuomioon kunnianloukkauksesta.

Kuva: Olli Seppälä. Marjaana Toiviainen kirkolliskokouksessa vuonna 2017.

Lue myös:

STT: Yli 30 ihmistä saa syytteen Marjaana Toiviaisen kunnian loukkaamisesta

Kapituli piti Marjaana Toiviaisen käyttäytymistä ja toimintatapoja joiltain osin moitittavina

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.