Islamilaisen teologian opiskelijat tekivät suomalaiseen terveyden­huoltoon oppaan muslimien kohtaamisesta

Kuva: Pixabay

Helsingin yliopistossa on valmisteltu käytännöllinen opas muslimien kohtaamiseen terveydenhuollossa. Muslimit terveydenhuollon asiakkaina -oppaan tekivät kurssityönään teologisen tiedekunnan islamilaisen teologian opiskelijat.

Oppaan lähdemateriaalina on käytetty kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta sekä haastatteluja. Oppaassa on pyritty huomioimaan islamin erilaiset tulkinnat ja selvittämään, miten ne saattavat vaikuttaa muslimien arkielämään ja valintoihin.

"Suomessa elää tällä hetkellä yli 120 000 muslimia tai muslimitaustaista ihmistä. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat eturintamassa kohtaamassa monimuotoistuvaa Suomea, jossa erilaisten kulttuurien ja vakaumusten vaikutus on huomattava", oppaassa todetaan.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa katsomuksen huomioimiseen.

Opas tarjoaa lyhyet tietoiskut islamin opeista ja muista yleisistä käytännöistä sekä muslimien suhteesta ruokaan, juhliin, rukoukseen, paastoon ja rituaalipesuun. Oppaassa käsitellään islamin näkökulmasta niin mielenterveyttä, lääkkeitä, elinsiirtoja, saattohoitoa, kuolemaa, ehkäisyä kuin synnytystäkin. Perheroolit ja häveliäisyyssäännöt heijastuvat vuorovaikutukseen erityisesti silloin, kun potilas ja työntekijä ovat eri sukupuolta.

"Tärkeimpänä lisätiedon lähteenä kehotamme aina kääntymään hoidettavan potilaan ja hänen läheistensä puoleen – ihminen on itse oman vakaumuksensa paras asiantuntija ja jokainen kaipaa tulla nähdyksi ja kohdatuksi yksilönä", oppaassa kirjoitetaan.

Juuri tämä oli hankkeen suurin haaste, sanoo kurssin vetäjä, islamilaisen teologian yliopistonlehtori Teemu Pauha.

– Opasta tehdessämme pyrimme pysymään konkreettisina ja kuitenkin välttämään yleistämistä. Kiinnitimme huomiota siihen, ettemme toista stereotypioita, joissa kaikki mitä muslimi tekee, liittyy uskontoon. Uskonto piti siis saada oikeisiin mittasuhteisiin.

Sairaalapapit innostuivat oppaasta

Teemu Pauha kertoo saaneensa jo pitkään terveydenhuollon yksiköistä viestiä siitä, että muslimipotilaiden kohtaamista käsittelevälle oppaalle olisi tarvetta. Kurssin toteuttamiseen osallistui edustajia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, ja muun muassa sairaalapapit ovat olleet Pauhan mukaan siitä innostuneita. Noin 40-sivuinen opas julkaistiin sähköisenä versiona. Pauhan tietojen mukaan sitä aiotaan myös painattaa.

Opiskelijat olivat kurssista poikkeuksellisen motivoituneita, Pauha kertoo. Oppaan laatiminen osoitti oman asiantuntemuksen käyttökelpoisuuden niillekin opiskelijoille, joista ei tule pappeja tai opettajia.

Islamilaisen teologian opintosuunta aloitti Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa syksyllä 2019. Opintosuunnan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä islamista historiallisena, yhteiskunnallisena ja yksilöllisenä ilmiönä. Opetus ja tutkimus on tunnustuksetonta ja uskontokuntiin sitoutumatonta.

Teemu Pauha kertoo, että opintosuunta on ollut suosittu. Sen kursseista voi koota tiedekunnassa myös sivuaineen. Kursseilla osaamistaan ovat täydentäneet työelämässä olevat opettajatkin.

Muslimit terveydenhuollon asiakkaina -oppaaseen voi tutustua täällä.

Lue myös arkistojutut:

Islamin koulutus laajenee opintosuunnaksi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa

Kolumni: Pappislinja on enää yksi teologisen tiedekunnan säie – uusin avaus on islamin koulutus, jota on pedattu pitkään

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta sai ministeriöltä rahaa islamilaisen teologian koulutukseen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Islamilaisen teologian opiskelijat tekivät suomalaiseen terveydenhuoltoon oppaan muslimien kohtaamisesta