Hallinto-oikeus: Konneveden kirkkoherran irtisanomiselle oli asiallinen ja painava syy

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 5.6. hylännyt Olavi Virtasen valituksen, joka koski Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätöstä irtisanoa Virtanen Konneveden seurakunnan kirkkoherran virasta. Hiippakunta kertoo asiasta tiedotteessaan.

Kuopion tuomiokapituli irtisanoi Virtasen 8.2.2018. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan irtisanomiselle on ollut Virtasesta johtuva kirkkolaissa tarkoitettu asiallinen ja painava syy.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että Virtanen on vakavasti rikkonut virkavelvollisuuksiaan. Hän ylitti toimivaltansa, kun hän palkkasi vt. talouspäällikön ja laittoi päätöksen välittömästi täytäntöön. Hän pysyi päätöksessään vielä kuultuaan sen virheellisyydestä. Hallinto-oikeuden mukaan Virtanen on osallistunut esteellisenä määräaikaisen seurakuntasihteerin virkasuhteen purkamiseen epäasiallisin perustein, suosinut puolisoaan ja laiminlyönyt velvollisuuden toimia tehtävässään tasapuolisesti.

Lisäksi Virtanen on toiminut moitittavasti osoittaessaan talouspäällikölle kirkkoherranviraston töitä ja ylittänyt toimivaltansa ja laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia asianmukaisesti kirkkoherranviraston toiminnasta.

Hallinto-oikeus toteaa myös, että tuomiokapituli on tehnyt irtisanomispäätöksen kirkkolain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa siitä, kun irtisanomisen perusteena olleet tapahtumat ovat tulleet sen tietoon. Irtisanominen ei ole ollut vältettävissä sijoittamalla Virtanen muuhun virkasuhteeseen.

Asiassa ei hallinto-oikeuden mukaan myöskään ilmennyt perusteltua aihetta katsoa, että irtisanominen olisi perustunut Vanha liitto -nimisen uskonnollisen ryhmittymän Virtaseen kohdistamaan ajojahtiin tai että irtisanominen olisi johtunut muista kuin tuomiokapitulin sen perusteeksi ilmoittamista syistä.

Päätöksestä saa valittaa, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Konneveden seurakunta siirtyi 1.1.2020 alkaen Lapuan hiippakuntaan.

Kuva: Wikipedia. Konneveden kirkko.

Lue myös:

Kirkkoherra irtisanottiin – Kapituli: Ei kykene demokraattisen päätöksenteon edellyttämään yhteistyöhön

Konneveden vt. kirkkoherra jättää tehtävänsä – väsyi seurakunnan riitaisuuteen