Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajan valinnasta

Kirkkohallituksen osastokyltti. Kuva: Olli Seppälä

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 23.11. ratkaisun kysymyksessä, joka koski Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen viran täyttöä 1.7.2019 alkaen. Kirkkoneuvoksen valinnan teki Kirkkohallituksen täysistunto.

Virkaan valitsematta jäänyt Aulikki Mäkinen teki Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksestä valituksen. Hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että valituksenalaista päätöstä ei ole syytä kumota. Hallinto-oikeuden mukaan kansliapäällikkö Pekka Huokuna ei myöskään ollut esteellinen toimiessaan esittelijänä ja asian valmistelijana. Asiassa ei näin ollen synny tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua syrjintäolettamaa.

Valituksi tuli Petri Määttä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää vallitusluvan.

Kotimaa24:n tavoittama Aulikki Mäkinen kommentoi, että päätöstä muutoksen hakemisesta eli päätöksestä valittamista täytyy vielä harkita.

Aulikki Mäkinen on valittu Turun tuomiorovastiksi 1.1.2021 alkaen.

Lue myös:

Aulikki Mäkinen tuomiorovastiksi Turkuun, naisia on tuomiorovasteina nyt neljä – "Aina rikotaan yksi lasikatto"

Aulikki Mäkinen vie kirkkoneuvoksen virantäytön oikeuteen, Pekka Huokuna vastaa jääviysväitteisiin</a