Aulikki Mäkinen vie kirkkoneuvoksen virantäytön oikeuteen, Pekka Huokuna vastaa jääviysväitteisiin

Teologian tohtori Aulikki Mäkinen vie kirkkoneuvoksen virantäytön hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Kirkkohallituksen täysistunto valitsi keskiviikkona Kirkkohallituksen toiminnallista osastoa johtavan kirkkoneuvoksen tehtävään teologian maisteri Petri Määtän. Päätös tehtiin äänin 7–5.

Äänestyksessä Määtän vastaehdokkaana oli kyseistä virkaa tällä hetkellä hoitava Aulikki Mäkinen. Uutisen valinnasta voi lukea täältä.

Päätökseen jätettiin eriävä mielipide. Siinä kolme kirkkohallituksen täysistunnon jäsentä sanoi pitävänsä Mäkistä pätevämpänä tehtävään. Eriävän mielipiteen allekirjoittaneiden mukaan Mäkisen valitsematta jääminen johtunee pappiin kohdistuvasta syrjinnästä sukupuolen perusteella. Valinta on herättänyt ankaraa kritiikkiä myös sosiaalisessa mediassa. Uutisen eriävästä mielipiteestä ja kritiikistä voi lukea täältä.

Aulikki Mäkinen: Kirkkohallituksen tulee olla edelläkävijä hallinnollisessa osaamisessa

Aulikki Mäkinen vahvistaa Kotimaa24:lle, että hän aikoo valittaa viranhausta hallinto-oikeuteen.

– Minusta se on tehtävä tämän kirkon, sen hallinnon läpinäkyvyyden ja meidän pappisnaisten tähden, Mäkinen sanoo.

Hänen mukaansa Kirkkohallituksen tulee olla edelläkävijä hallinnollisessa osaamisessa, sillä sen päätöksenteon tavat toistuvat hiippakunnissa ja seurakunnissa.

Aulikki Mäkinen perustelee valituksen tekemistä toteamalla, että hänellä on koulutuksensa puolesta ja viran kelpoisuusvaatimusten osalta valittua huomattavasti vahvempi kokemus.

Teologian tohtori Aulikki Mäkinen on työskennellyt virkaa toimittavana kirkkoneuvoksena vuoden alusta lähtien. Sitä ennen hän on toiminut Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherrana. Hän on toiminut myös muun muassa kirkolliskokousedustajana ja kirkkohallituksen täysistunnon jäsenenä.

Teologian maisteri Petri Määttä työskentelee Lahden seurakuntayhtymässä diakonian ja sairaalasielunhoidon johtajana. Hän on toiminut Lahdessa myös kappalaisen ja seurakuntapastorin viroissa sekä kasvatuksen johtajan sijaisena. Lisäksi hänellä on kokemusta kansainvälisistä sotilaspastorin tehtävistä.

Kansliapäällikkö Pekka Huokuna: Joillain osa-alueilla Mäkinen oli Määttää vahvempi, joillain osa-alueilla toisin päin

Aulikki Mäkinen huomauttaa, että hänen kokemuksensa muutosjohtamisesta ja osallistavasta työotteesta testattiin jo kansliapäällikön virantäytön yhteydessä.

Tällä Mäkinen viittaa viimesyksyiseen prosessiin, jossa hän kisasi Kirkkohallituksen ylimmän virkamiehen, kansliapäällikön, paikasta Pekka Huokunan kanssa.

Huokuna valittiin lopulta virkaan kirkolliskokouksen äänestyksessä luvuin 58–47. Hän siirtyi kansliapäälliköksi nyt täytetyltä toiminnallisen osaston johtajan paikalta.

Kansliapäällikkönä Huokuna toimi esittelijänä valinnassa, jossa olivat vastakkain Määttä ja Mäkinen. Kirkkohallituksen esityslistan mukaan kaikilla haastatelluilla – Määtällä, Mäkisellä ja kirkkoherra Jukka Pakarisella – olisi edellytykset hoitaa toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen virkaa.

Pekka Huokuna sanoo ymmärtävänsä valinnasta noussutta kritiikkiä.

– Ymmärrän nämä viestit hyvin, sillä Aulikki Mäkinen on ansioitunut ja pätevä, Huokuna toteaa Kotimaa24:lle.

Hän kertoo, että kolmesta haastatellusta hakijasta tehtiin ansiovertailu, joka perustui koulutukseen, työkokemukseen, muihin kelpoisuusvaatimuksiin sekä hakuilmoituksessa mainittuihin viranhoitoedellytyksiin.

– Jollain osa-alueilla Mäkinen arvioitiin Määttää vahvemmaksi ja toisten kriteerien kohdalla toisin päin. Tämän prosessin tuloksena Petri Määttä pisteytyi ansioituneimmaksi, Huokuna sanoo.

Hänen mukaansa kokonaisarvio pohjautui hakemuksiin, haastatteluihin ja ulkopuolisen tahon tekemään soveltuvuusarviointiin.

Pekka Huokuna: Kuvailisin suhdetta Määttään työtoveruudeksi

Helsingin Sanomat kirjoitti saamiinsa tietoihin viitaten torstaina, että Pekka Huokuna ja Petri Määttä olisivat ystäviä. Tällä perusteella hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää arvioi lehdessä, että Huokuna olisi saattanut olla esteellinen esittäessään Määttää virkaan.

Huokuna sanoo Kotimaa24:lle tuntevansa Petri Määtän työyhteyksistä.

– Olen tavannut hänet harvakseltaan, pari kertaa vuodessa, kirkkoon liittyvissä yhteyksissä. Emme ole perhetuttuja, en tunne hänen perhettään, en ole koskaan käynyt hänen kotonaan, emme soittele toisillemme tai lähettele sähköpostia, Huokuna sanoo.

Huokunan mukaan hänellä ja Määtällä ei ole yhteisiä harrastuksia tai muutakaan, mikä "viittaisi sellaiseen hyvään tai kiinteään ystävyyteen, että esteellisyys syntyisi".

– Kuvailisin suhdetta pikemminkin työtoveruudeksi.

Huokunan mukaan haastatteluryhmä oli käsitellyt jääviyskysymyksiä keskenään.

– Kun hakijat olivat tiedossa ja haastatteluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran, kävimme keskustelun siitä, kuka ryhmän jäsenistä tuntee kunkin hakijan ja millä tasolla. Siinä yhteydessä todettiin, että kenenkään kohdalla tuttuudessa ei ole kyse likimainkaan hallintolaissa tarkoitetusta "erityisen läheisestä henkilöstä", Huokuna sanoo.

Aulikki Mäkinen: Monet kokevat hämmennystä valinnan edessä

Aulikki Mäkinen kertoo, että hän on saanut keskiviikkoisen ratkaisun jälkeen kymmeniä yhteydenottoja.

– Niitä on tullut naisilta, mutta erityisen painavasti myös miehiltä, jotka toivovat sukupuolten moninaisuuden lisääntyvän tämän kirkon johtotehtävissä. Monet kokevat hämmennystä ja toivottomuuttakin tämän valinnan edessä.

Mäkisen mukaan etenkin nuoret pappisnaiset kysyvät, onko heillä mitään tulevaisuutta kirkossa.

– Monet ovat myös hakeutumassa kirkosta muihin tehtäviin, hän sanoo.

Kuvat: Jukka Granström. Aulikki Mäkinen ja Pekka Huokuna.

Lue myös:

Eriävä mielipide ja kärkeviä lausuntoja – Kirkkoneuvoksen valinta herättää kovaa kritiikkiä

Täpärä äänestys ratkaisi – Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtoon Petri Määttä

Pastori Petri Määttää esitetään toiminnallista osastoa uudistavan kirkkoneuvoksen virkaan

Kirkkohallitus avasi kirkkoneuvoksen viran – tehtävänä toiminnallisen osaston uudistaminen

Aulikki Mäkinen aloittaa määräaikaisena kirkkoneuvoksena – menee hoitamaan Pekka Huokunalta vapautuvaa virkaa

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.