Enkeli-innostusta tutkinut professori: "Enkelit koetaan ystäviksi, joille voi kertoa kaiken"

Enkeleitä eri näkökumista käsittelevää kirjallisuutta ilmestyy tasaiseen tahtiin niin maailmalla kuin Suomessakin. Osa kirjoista keskittyy kristillisten enkelikäsitysten esittelyyn, osassa on kyse uushenkisestä enkeli-innostuksesta. Tilaa saavat myös erilaiset enkelikokemukset. Lisäksi julkaistaan taidehistoriallisia ja moderneja kuvakirjoja enkelitaiteesta. Tuorein suomenkielinen enkeleitä käsittelevä kirja on Terhi Utriaisen Enkeleitä työpöydällä. Utriainen on uskontotieteen dosentti, joka työskentelee uskontotieteen määräaikaisena professorina Helsingin yliopistossa.

Miten uusi kirjasi poikkeaa muusta viime vuosien enkelikirjallisuudesta?

– Kirja ei kerro ensisijassa enkeleistä, vaan se kuvaa tutkijan työtä ja tutkimusprosessia enkeleistä kiinnostuneiden suomalaisten parissa. Samalla kirja pohtii sitä, mitä enkelikiinnostus kertoo tämän päivän uskonnollisuudesta sekä kulttuurista, elämästä ja yhteiskunnasta.

Käsittelet kirjassasi erityisesti naisten kiinnostusta enkeleihin. Miksi? Eivätkö miehet ole kiinnostuneita enkeleistä?

– Tutkimusprosessi vei minut sellaisen ilmiön pariin, jonka piirissä oli pääosin naisia – toki joitakin miehiäkin. Ruohonjuuritason uskonnollisuudessa vaikuttaa muutenkin usein enemmän naisia. Yksi syy tähän lienee se, että kyse on sellaisten arjessa tärkeiden asioiden parissa askaroimisesta, joista ovat perinteisesti huolehtineet naiset. Toisaalta naisten on todettu suhtautuvan miehiä ennakkoluulottomammin monenlaisiin uusiin kulttuurisiin ja uskonnollisiin ilmiöihin.

Miksi naiset tutkimuksesi mukaan uskovat enkeleihin? Mitä he enkeleiltä odottavat ja mitä saavat?

– Enkeleihin uskotaan tai niistä ollaan muuten kiinnostuneita, koska ne tarjoavat tukea moniin arjen kiemuroihin ja tuovat elämään kauneutta, iloa ja uusia näkökulmia. Enkelit koetaan monesti kuin läheisiksi ystäviksi, joille pystyy kertomaan kaiken ja joihin voi aina luottaa. Kaikki edellä mainitut ovat tärkeitä asioita.

 Mikä modernissa enkeliuskossa yllätti sinut tutkijana?

– Yllätyin ihmisten valmiudesta puhua asiasta ja päästää minut tutkijana mukaan moniin tilanteisiin. Yllätyin myös siitä, kuinka joustavasti enkelikiinnostuksessa yhdistyivät perinteinen uskonto ja henkisyyden uudet tuulet.

Törmäsitkö ristiriitaan tai vastakkainasetteluun modernin enkeliuskonnollisuuden ja perinteisen kristillisen enkeliuskon välillä?

– Kansanomaisen ja institutionaalisen uskonnon välillä on aina jännitteitä, niin myös enkelitulkinnoista puhuttaessa. Monet tutkittavat kertoivat, että kirkossa heidän enkeliuskoaan on kummasteltu, väheksytty ja torjuttu. Uskontotieteilijälle erilaiset tulkinnat ja niiden väliset jännitteet kertovat kiinnostavia ja tärkeitä tarinoita kulttuurista ja sen ristivedoista.

Terhi Utriainen kertoo Enkeleitä työpöydällä -kirjastaan ja siinä käytettävästä tutkimusmenetelmästä, etnografiasta, Helsingin kirjamessuilla lauantaina 28.10. Utriaista haastattelee Kotimaan julkaisupäällikkö Olli Seppälä.

Kuva: Jukka Granström

Lue myös:

Kolumni: Enkelit pääsevät irti

Arvio: Enkelit ovat juutalaisuuden perintöä kristinuskolle

Todellinen vai vertauskuvallinen? – Noin puolet suomalaisista uskoo enkeleihin