Asenteet samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen muuttuneet nopeasti

Näkemys siitä, keitä kirkon pitäisi vihkiä avioliittolain muututtua, jakaa sekä kaikkien suomalaisten että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten mielipiteitä. Myönteisimmin samaa sukupuolta olevien vihkimiseen suhtautuvat nuoremmat ikäryhmät.

Tiedot perustuvat syksyllä 2015 toteutettujen kyselyjen tuloksiin. Kirkon tutkimuskeskuksen Taloustutkimuksella teettämässä Gallup Ecclesiastica -kyselyssä tarkasteltiin kaikkien suomalaisten ja kirkon jäsenten mielipiteitä. Kirkon työntekijöille ja luottamushenkilöille osoitetuissa kyselyissä tiedusteltiin, miten kirkon tulee toimia uuden avioliittolain tultua voimaan 1.3.2017. Kyselyt tehtiin osana Kirkon nelivuotiskertomusta, joka julkistettiin viime viikolla.

Suomalaisista 44 prosenttia oli viime vuonna täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kirkon tulisi vastedeskin vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Kirkon jäsenistä täysin tai osittain tätä mieltä oli 50 prosenttia. Täysin tai osittain eri mieltä väitteen kanssa oli 42 prosenttia kirkon jäsenistöstä.

Erityisesti uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat toivoivat kirkon vihkivän avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat puolisot. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat taas kannattivat kirkollista vihkimistä vain miehelle ja naiselle.

Kirkon luottamushenkilöistä 72 prosenttia kannatti ajatusta kirkollisesta avioliitosta vain miehen ja naisen välisenä. Kirkon työntekijöiden näkemykset asettuivat jäsenten ja luottamushenkilöiden välimaastoon.

Kirkon luopumista vihkioikeudesta työntekijät kannattivat hieman muita tarkasteltuja ryhmiä enemmän.

Luottamushenkilöissä vähiten myönteisiä

Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kannatti vuoden 2015 kyselyissä täysin tai osittain 48 prosenttia suomalaisista. Sama luku evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistössä oli 45 prosenttia. Luottamushenkilöistä myönteisesti samaa sukupuolta olevien vihkimiseen suhtautui 25 prosenttia ja kirkon työntekijöistä 34 prosenttia.

Luottamushenkilöiden ja kirkon työntekijöiden nuoremmat ikäryhmät olivat myönteisempiä samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimiselle. Alle 45-vuotiaista kirkon työntekijöistä 43 prosenttia puolsi samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä, kun vastaava osuus yli 55-vuotiaista oli 28 prosenttia.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden asenteet samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kohtaan ovat muuttuneet nopeasti. Molemmissa ryhmissä myönteisesti suhtautuvien osuus on Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kasvanut runsaassa kolmessa vuodessa noin 10 prosenttiyksiköllä.

Avioliiton siunaamisella laaja kannatus

Kaikki kyselyissä tarkastellut ryhmät suhtautuivat myönteisesti siihen, että samaa sukupuolta olevat voisivat saada avioliitolleen kirkollisen siunauksen. Myönteisyys siunaamista kohtaan on voimistunut vuodesta 2011 niin suomalaisten kuin kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöidenkin keskuudessa.

Kaikkien avioliittojen siunaamiseen suhtautui myönteisesti 67 prosenttia kirkon jäsenistä. Kirkon luottamushenkilöistä 59 prosenttia ja kirkon työntekijöistä 62 prosenttia kannatti kirkollista siunausta kaikille avioliitoille. Vastaava luku kaikkien suomalaisten keskuudessa oli 64 prosenttia.

Kuva: Minerva Seppälä. Helsinki Pride 2014.

Lue myös:

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ilmaisi myönteisen kannan sateenkaarivihkimisiin

Selvitys: Papin ei tarvitse vihkiä sateenkaariparia – mutta jos pappi vihkii, liitto on pätevä