Aikataulu ei antanut odottaa – Mikkelin piispanvaalin maallikkovalitsijat valittiin väistyvien luottamushenkilöiden voimin

Mikkelin tuomiokirkko. Kuva: Olli Seppälä

Mikkelin hiippakunnan piispanvaalin maallikkovalitsijat on valittu. Tuomiokapituli vahvisti valinnat 21.12. istunnossaan.

Piispanvaalissa äänioikeutettuja maallikoita ovat seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet. Näiden lisäksi äänioikeutettuja ovat tuomiokapitulin lakimiesasessori sekä hiippakunnassa äänioikeutetut papit ja lehtorit.