AKI-liitot huolestui: Kirkon viranhaltijoiden oikeus perhe­vapaisiin heikentyy uuden kirkkolain myötä

Uusi kirkkolaki ja siihen liittyvä uusi kirkon viranhaltijalaki heikentää voimaan tullessaan kirkon viranhaltijoiden oikeutta perhevapaisiin, toteaa AKI-liitot tiedotteessaan. Hallituksen esitys kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi tulee eduskunnan käsittelyyn maanantaina 27.2.

Nykyisin kirkon viranhaltijalla on sama oikeus perhevapaisiin kuin työsopimussuhteisella työntekijälläkin. Viranhaltijalta ollaan nyt poistamassa oikeus palata aiempaan työhönsä perhevapaan jälkeen. Perhevapaalta palaava viranhaltija voidaan välittömästi sijoittaa eri tehtäviin.

AKI-liitot katsoo, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden kannalta tällainen kehitys ei ole suotavaa. Mikäli eduskunta hyväksyy kirkon viranhaltijalain sellaisenaan, perhevapaasääntely ei AKI-liittojen mukaan enää vastaa sitä, mitä EU:n työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi edellyttää.

AKI-liitot ilmaisee tyytymättömyytensä siihen, että eduskunnan hallintovaliokunta ei puuttunut mietinnössään kirkon viranhaltijan perhevapaaoikeuksia koskeviin muutoksiin, joita ei hallituksen esityksessä ole perusteltu mitenkään.

AKI-liitot, JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat toivat yhteisessä lausunnossaan hallintovaliokunnalle tietoon kirkkolakiesitykseen liittyviä ongelmakohtia, joihin olisi ollut syytä tarttua. Valiokunta ei kuitenkaan käsitellyt näistä yhtäkään mietinnössään.

AKI-LIITTOJA huolettaa myös se, että uusi kirkon viranhaltijalaki siirtää viranhaltijalle korvausvastuun työnantajan oikeudenkäyntikuluista tilanteissa, joissa viranhaltija häviää irtisanomisen johdosta tehdyn valituksen. Nykyisin viranhaltija joutuu korvaamaan työnantajan kulut vain, jos valitus on ilmeisen perusteeton.

AKI-liitot toteaa tiedotteessaan, että kirkon työnantajien toiminnasta valitetaan paljon ja juttuja myös voitetaan usein. Viranhaltijan kuluvastuun kasvattaminen johtaa AKI-liittojen mukaan siihen, että yhä harvempi uskaltaa hakea itselleen oikeutta silloinkin, kun työnantaja on toiminut virheellisesti.

AKI-liitot katsoo, että muutos heikentää merkittävästi viranhaltijoiden oikeusturvaa. Tätäkään muutoksen tarvetta ei hallituksen esityksessä ole perusteltu mitenkään. AKI-liitot pitää perusteettomana kirkon viranhaltijan aseman heikentämistä suhteessa valtion virkamiehiin, joilla vastaavaa kuluriskiä ei jatkossakaan ole.

Lue myös

Kirkollis­kokous päätti jättää tunnustus­pykälän uuteen kirkko­lakiin, vaikka edus­kunnan mielestä tunnustus kuuluisi kirkko­­järjestykseen

Kommentti: Kun kirkollis­kokous väitteli tunnustus­pykälästä, kirkon ja valtion manner­laatat järisivät

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!

AKI-liitot huolestui: Kirkon viranhaltijoiden oikeus perhevapaisiin heikentyy uuden kirkkolain myötä

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliSunnuntain evankeliumi: Siirtyminen pois ajajan paikalta vapauttaa
Seuraava artikkeliSodan uhreja muistettiin – Valtiovallan edustajat sytyttivät ensimmäiset kynttilät Tuomiokirkon portaille

Ei näytettäviä viestejä