Viestintäjohtaja: Ainakaan KT ei tarvitse uutta viestintästrategiaa

PesonenTuomoKTAarne Ormio205Tuomo Pesosen mielestä ainakaan Kirkon tiedotuskeskus (KT) ei tarvitse uutta erillistä viestintästrategiaa.

Hänen mielestään tilannetta ja kysymystä voi lähestyä sekä koko kirkon että KT:n näkökulmasta.

– Kirkon tiedotuskeskuksessa, josta lähinnä vastaan, meillä on kaksi selkeää strategiaa: kirkon strategia ja kirkkohallituksen strategia, jossa on erikseen huomioitu viestintä. Näiden lisäksi on kirkon kokonaisstrategiasta polveutuva viestintäohjelma sekä jokavuotinen toiminta- ja taloussuunnitelma, joka on näiden raamitusten sovellutus käytäntöön. KT ei minun nähdäkseni tarvitse erillistä strategiaa näiden olemassa olevien ohjeistuksen lisäksi.

Pesosen arvion mukaan erillisen strategian tarve olisi noussut KT:n toimintaa ohjaavan toimikunnan, jonka jäseninä on Suomen johtavia viestintäalan ammattilaisia kokouksessa esille, jos sitä todella olisi tarvittu. Toimikunnan tehtävänä on hahmottaa kirkon viestinnän tulevaisuuden linjauksia.

– Jos kysymys viestintästrategian tarpeellisuudesta ajatellaan koko kirkko koskevaksi, pitää muistaa, että meillä on hiippakunnat ja seurakunnat, joilla jokaisella omat painotukset ja tapa suhtautua viestintään. KT:n tarkoitus ei ole sekoittaa jokaisen toimijan omaa ilmettä, lähestymistapaa ja identiteettiä. Toki kirkolla on yhteisiä – lähinnä kirkon perustehtävään liittyviä elementtejä, joista varmasti kaikki ovat yhtä mieltä.

Vallitsevan mediamaailman pirstaleisuuden takia pitempiaikaisen, esimerkiksi viisivuotiskaudeksi lukkoon lyödyn viestintäsuunnitelman laatiminen saattaisi Pesosen mielestä olla jopa riski.

– Nykyiset viestintämaailman realiteetit ovat sellaisia, että jos KT laatisi jonkin erillisen strategian, se olisi heti lähtökohdissaan vanhentunut. Meidän on pakko luottaa siihen, että toiminnassa analysoidaan tilanteita reaaliaikaisesti ja huomioidaan päivittäin, että oikea viesti lähetetään oikeille tahoille oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Lue myös: Kirkon viestintästrategiasta aloite kirkolliskokoukselle

Lindqvist ei niele suuhunsa laitettuja väitteitä

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliLindqvist ei niele suuhunsa laitettuja väitteitä
Seuraava artikkeliPikku Kakkosen juontaja innostuu virsistä yhä uudelleen

Ei näytettäviä viestejä