Väitös: Paavalin opetus armolahjoista ymmärretty väärin

Armolahjojen korostaminen kristinuskossa kasvaa voimakkaasti, erityisesti globaalissa etelässä. Ilmiö saa kuitenkin aikaan myös sekaannusta.

Tähän iso syynsä on Paavalin monin tavoin tulkitulla opetuksella Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Paavalin opetus armolahjoja jaksossa 1. Kor. 12–14 on pysynyt hämäränä vuosisatojen ajan.

Sekä kirkot ja uskonnolliset yhteisöt että akateemiset tutkijat ovat painottaneet yksipuolisesti jotakin puolta Paavalin opetuksesta. Ristiriitaiset tulkinnat ovat aiheuttaneet ongelmia kirkkojen sisälle ja niiden välisiin suhteisiin. Keskeinen päätelmä TM Gerson Lameck Mgayan väitöstutkimuksessa on, ettei Paavalin viestiä voi ymmärtää ilman tekstin sosiaalisen arvomaailman ja retorisen strategian ymmärtämistä.

Väittelijän mukaan Paavali ei pyri lannistamaan armolahjojen käyttöä eikä taistele niiden aiheuttamaa monimuotoisuutta vastaan, vaan oikein käytettyinä erilaiset lahjat tukevat seurakunnan yhteyttä.

Mgaya soveltaa paljon tutkittuun jaksoon 1 Kor. 12–14 amerikkalaisen Vernon K. Robbinsin sosioretorista tulkintamallia. Se yhdistää sosiaalitieteellistä tietoa moderniin retoriseen analyysiin. Lähtökohtana on oivallus, jonka mukaan Paavali ei pyri niinkään kuvailemaan näkemyksiään armolahjoista kuin vaikuttamaan vastaanottajiinsa mahdollisimman tehokkaasti.

Paavali ei pyri lannistamaan kuulijoitaan käyttämästä lahjoja, eikä hän pyri ainoastaan lisäämään niiden käyttöä. Hän ei myöskään yritä löytää heikkouksia tavasta, jolla hänen yleisönsä käyttää lahjoja. Sen sijaan Paavali suostuttelee yleisöään jakamaan hänen näkemyksensä, jonka mukaan erilaiset lahjat, jotka on annettu kullekin yhteisön jäsenelle, on tarkoitettu yhteiseksi hyväksi.

Lisäksi koko kysymys armolahjoista on aseteltu väärin. Tärkeintä Paavalille ei vaikuttaisi olevan armolahjojen lukumäärä, vaan niiden funktio. Toisin kuin jotkut tutkijat ovat väittäneet, Paavali ei Mgayan mukaan taistele armolahjojen aiheuttamaa moninaisuutta vastaan, vaan hän suosittelee mallia, jossa moninaisuus tukee ykseyttä.

TM Gerson Lameck Mgayan Uuden testamentin eksegetiikan alaan kuluva väitöskirja ”Spiritual Gifts: A Sociorhetorical Interpretation of 1 Cor 12–14” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 14.3. Väitös on teologian alalta.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliSLEF tuplaa lähetystyöntekijöidensä määrän
Seuraava artikkeli”Toimistotyöntekijän tehtävät pitäisi määritellä selkeämmin”

Ei näytettäviä viestejä