UNICEF: Lapsiköyhyys kasvanut laman myötä myös rikkaissa maissa

Kehittyneissä maissa elää 76,5 miljoonaa köyhää lasta. UNICEFIN raportin mukaan lama pudotti 2,6 miljoonaa lasta lisää köyhyyteen rikkaissa maissa vuosien 2008–2012 välillä.

Lama iski erityisesti lapsiperheisiin ja lapsiköyhyys kasvoi yli puolessa tutkituista 41 maasta. Huonointa kehitys oli Irlannissa, Islannissa, Kreikassa, Kroatiassa ja Latviassa, joissa lapsiköyhyys kohosi yli 50 prosenttia.

Laman vaikutuksia lapsiperheisiin onnistuttiin vähentämään 18 maassa, Suomi mukaan lukien.

– Vaikka raportin tarkastelujaksolla lapsiköyhyys on Suomessa hieman vähentynyt, pienituloisten lapsiperheiden tilanne ei ole merkittävästi kohentunut. Tulojen kasvu on alimmissa tuloryhmissä ollut hyvin vähäistä vuosina 1995–2012, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Minna Salmi.

UNICEFIN raportissa todetaan, että poliittiset päättäjät ovat lamaan reagoidessaan sivuuttaneet lasten elämänlaadun ja tulevaisuuden turvaamisen. Jos köyhyyden annetaan lisääntyä ja syvetä, ja julkisia palveluja ajetaan alas, lapset eivät toivu, vaikka lamasta toivuttaisiinkin.

– Lapsiperheiden toimeentulon tukeminen on tärkeää, koska köyhyys on yhteydessä lasten syrjäytymisriskeihin ja taipuvaista periytymään, Salmi jatkaa.

Köyhien lasten määrä ei ainoastaan lisäänny teollisuusmaissa vaan myös kuilu rikkaiden ja köyhien välillä syvenee.

– Kun hyvin tiedetään ryhmät, joihin köyhyys ja marginalisoituminen keskittyvät, korjaavien toimenpiteiden määrä ja laatu pitäisi suunnitella ja ennakoida paremmin, toteaa Suomen UNICEFIN ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

Laman lapset -raportissa vertaillaan taloudellisen laman vaikutuksia lasten hyvinvointiin 41 EU- ja OECD-maassa. Raportti on osa Report Card -sarjaa, jossa vertaillaan lasten hyvinvointia rikkaissa maissa.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliYhteistyösopimus Athos-Säätiön ja TAMK:n välille
Seuraava artikkeliJyväskylässä äänestettiin vilkkaasti, pääkaupunkiseudulla hiljaisemmin

Ei näytettäviä viestejä