Seurakuntien ja päiväkotien suhde koetuksella – Haminassa löytyi yhteispalaverissa hyvät ratkaisut

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kunnan päivähoito kantaa vastuun lasten katsomuskasvatuksesta. Kaikissa kunnissa seurakunnan työntekijät eivät pääse enää päiväkoteihin. 
Haminassa päiväkodeista lähdetään yhä kirkkoon.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on syksyn aikana muokannut seurakuntien lapsityön ja kunnan varhaiskasvatuksen välisiä käytäntöjä eri puolilla Suomea.

Elokuussa voimaan tullut valtakunnallinen suunnitelma koskee alle kouluikäisten kasvatusta. Suunnitelmassa puhutaan nyt uskontojen sijaan uskonnollisesti sitoutumattomasta katsomuskasvatuksesta. Päiväkotien ja perhepäivähoitajien on kohdeltava kaikkia uskontoja ja uskonnottomuutta tasaveroisesti. Vastuu katsomuskasvatuksesta on kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöillä.

Uutta suunnitelmaa on tulkittu kunnissa eri tavoin. Joissain kunnissa päiväkotien ovet on suljettu seurakunnan työntekijöiltä. Esimerkiksi Oulussa päiväkodeissa säännöllisesti järjestetyt seurakunnan pikkukirkot joutuivat katkolle.

”Kunnissa ja seurakunnissa on tehty hätäisiä ratkaisuja”

Muutos on aiheuttanut huolta seurakuntien roolista päiväkotilasten kasvatustyössä.

– Maltti on valttia, toteaa varhaiskasvatuksen kouluttaja Tiina Haapsalo kirkon lapsi- ja nuorisotyön järjestöstä Nuori kirkko ry:stä.

Haapsalon mukaan osa kunnista ja seurakunnista on säikähtänyt muutosta ja tehnyt hätäisiä ratkaisuja. Suunnitelmassa seurakunnat mainitaan kuitenkin yhtenä varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina. Haapsalon mukaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma tarjoaakin mahdollisuuksia sekä päiväkodeille että seurakunnille.

– Yhteistyön katkaiseminen ei ole vastaus. Nyt olisi tärkeää mennä yhteiseen pöytään ja etsiä yhteistyöhön uusia tapoja.

Haminassa istuttiin yhteiseen pöytään ja sovittiin pelisäännöistä

Yksi esimerkki yhteistyön uudelleen järjestämisestä löytyy Haminasta, missä seurakunta on pitkään vieraillut päiväkodeissa. Lastenohjaajien vetämiin kynttilähetkiin on kuulunut myös hartaus.

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman takia hartauksien pitäminen ei ollut enää itsestäänselvyys. Seurakunta päätti kutsua kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehet yhteiseen palaveriin.

– Ajateltiin, että tilannetta olisi syytä päivittää. En muista, että olisimme aiemmin istuneet kaikki saman pöydän ääressä. Se tuntui tässä tilanteessa tärkeältä jo palautteen saamisen vuoksi, kertoo Haminan seurakunnan lapsi- ja perhetyön pappi Anna Kinnunen.

Kokouksessa sovittiin päiväkotien ja seurakunnan yhteistyön pelisäännöistä. Pohjana käytettiin Kirkkohallituksen Kumppanuuden korit -mallia, jossa katsomuskasvatukseen liittyvät teemat on jaettu neljään koriin. Mallissa yleissivistävä opetus ja uskonnolliset tilaisuudet ovat eri koreissa. Ensimmäinen on tunnustuksetonta, eikä sen tarkoitus ole sitouttaa mihinkään katsomukseen. Siitä vastaavat kunnan työntekijät, mutta seurakunta voi toimia yhteistyökumppanina.

Uskonnolliset tilaisuudet taas ovat entistä selvemmin uskonnollisten yhteisöjen vastuulla. Esimerkiksi joulukirkoissa päiväkodit ovat seurakunnan vieraina. Päiväkotien työntekijät sopivat vanhempien kanssa, osallistuvatko lapset niihin ja huolehtivat, että tarjolla on korvaavaa ohjelmaa.

Haminassa sovittiin, että aina kun seurakunta vierailee päiväkodissa, se osallistuu päiväkodin katsomusopetukseen eli järjestää tunnustuksetonta ohjelmaa kaikille lapsille. Silloin, kun lapset vierailevat seurakunnan tiloissa tai tilaisuuksissa, ohjelma on aina tunnustuksellista ja siihen pyydetään lupa vanhemmilta.

– Pitkälti toimitaan kuten ennenkin, mutta päiväkodeissa ei enää esimerkiksi rukoilla lasten kanssa, vaikka rukouksesta voidaankin puhua, Kinnunen kertoo.

Luottamuksesta ja anteeksiannosta puhutaan päiväkodissa tunnustuksettomasti

Anna Kinnusen mukaan päiväkodin työntekijät toivoivat seurakunnalta katsomusopetusta esimerkiksi luottamuksesta, anteeksiannosta ja ystävyydestä. Niistä voidaan tunnustuksettomuuden puitteissa puhua myös Raamatun kertomusten pohjalta.

Tunnustuksettomuus tarkoittaa, ettei lasten vanhemmille tarvitse enää erikseen ilmoittaa seurakunnan työntekijän vierailusta päiväkodissa. Vastuu katsomusopetuksesta on aina päiväkodilla.

– Tapaamisessa esimiehet olivat tyytyväisiä ja sanoivat voivansa kertoa omalle henkilökunnalleen, että meihin voi luottaa. Kerroimme, että sitoudumme katsomusneutraaliin opetukseen. Olen kuullut, että päiväkotien ovet menevät herkästi kiinni, jos seurakunnan työntekijät eivät siihen sitoudu.

Päiväkotilapset saavat Haminassa edelleen myös tunnustuksellista, kristillistä opetusta. Yhteisessä palaverissa sovittiin, että vanhempien luvalla lapsia tuodaan kirkkoon jouluna ja pääsiäisenä. Yhteistyössä päiväkotien kanssa järjestetään tutustumisretkiä kirkkoon ja kouluun lähtevien siunaamisia. Jotkut päiväkotiryhmät ovat alkaneet käydä seurakunnan kirkkomuskarissa.

Kun seurakunta järjestää Haminassa päiväkodeille toimintaa, Kinnusen mukaan siihen osallistuu usein koko ryhmä. Vanhemmat antavat luvan, vaikka lapset eivät kuuluisikaan kirkkoon.

”Kristillinen identiteetti on paljon muutakin kuin hartaudenharjoittamista”

Uudet linjaukset ovat saaneet kirkon työntekijät pohtimaan, miksi seurakunnat edes menisivät päiväkoteihin, jos opetuksen pitää olla tunnustuksetonta. Kinnunen näkee asian toisin.

– Tietysti haluamme mennä sinne, missä lapset ovat. Ajattelen, että kristillinen identiteetti on paljon muutakin kuin hartaudenharjoitusta. Ja kun seurakunnan työntekijöiden kasvot ovat tutut, kunnan varhaiskasvatuksen luottamus kasvaa, ja kanssamme on helppo tehdä enemmänkin yhteistyötä.

Haminassa kaupunki toivoi lopulta enemmän yhteistyötä kuin seurakunnilla on resursseja. Tulevaisuudessa seurakunnan on tarkoitus tukea myös varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Heille suunnitellaan mahdollisuutta osallistua seurakunnan järjestämään hiljaisuuden retriittiin. Myös kriisitilanteessa seurakunta on valmis tukemaan niin työntekijöitä kuin lapsia.

Kinnunen on yhteistyöhön tyytyväinen.

– Ajattelin palaverin jälkeen, että tämä taisi olla yksi vuoden tärkeimmistä työtehtävistäni. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on parasta juuri se, että pääsimme kaupungin kanssa saman pöydän ääreen. Muuten olisi voinut olla, että olisimme tehneet miettimättä samaa kuin aina ennenkin.

Kuva: Seppo Sirkka. Haminassa päiväkotiryhmät kutsutaan kirkkoon monta kertaa vuodessa. Se on mahdollista myös uuden varhaiskasvatussuunnitelman tultua voimaan. 
Kuvassa lapsityön pappi Anna Kinnunen perhemessussa Haminan seurakunnan Virolahden kirkossa.

Edellinen artikkeliVideo: Pitäisikö arkkipiispanistuin siirtää Turusta pois?
Seuraava artikkeliKallion seurakunta etsii Teemu Laajasalon seuraajaa, kirkkoherran virkaan 17 hakemusta – katso nimet

Ei näytettäviä viestejä