3. sunnuntai loppiaisesta, Mark. 1:29-39, Martin Fagerudd

Martin Fagerudd
Vanda svenska församling

Vi firar idag trons söndag för att evangeliet berättar om att Jesus inledde sin offentliga verksamhet. Att Jesus funnits är det som satt djupa spår i vår värld, mycket djupare än någon annan åstadkommit.
När vi idag tänker på tron så är det, något vi förknippar med Jesus. Han betonade i sin verksamhet tron på Gud. Många som mötte Jesus, tog emot hans predikan, undervisning och botande och svarade med att tro på honom. Men det var inte Jesus som startade tron på Gud. Också tron har en början. Tron på Gud, som har skapat himmel och jord, har sin början för ca 4000 år sedan.
Trons historia börjar med en människa. Den första människan som trodde hette Abraham. Historian börjar med att som en blixt från klar himmel tar Gud plötsligt kontakt just med Abraham. Så här gör Gud i hela Bibeln. Han säger till Abraham ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig.” Sagt som gjort, det gör Abraham.
Sedan överraskar Gud Abraham med att säga ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna.” Abraham måste ha kännt sig verkligt speciell, samtidigt som säkert funderade någon gång på det att Varför just jag? Varför inte någon annan? Fast han fått ett sådant löfte så tycker Abraham aldrig att han är mer än alla andra. Gud valde Abraham för att han trodde. Abraham är trygg i sin tro och med honom börjar tron.
Gud vill att den här tron ska gå vidare, att den skall bevaras. Bibeln berättar hur tron bevaras och hur Gud uppehåller den. Den tro Abraham fick gav han i arv åt sina söner, vilkas barn i sin tur ärvde sina föräldrars tro. Med Jakob så blir familjen och dess avkomma ett stort folk som Gud lovade. Det växer till stora mått i Egypten.
I sitt slaveri har folket hunnit glömma sin Gud. Då utser Gud Mose till att påminna folket vem dess Gud är och vad Gud vill folket. Gud är den som är och som vill befria sitt folk från slaveriet. När det sker bor Gud återigen bland människorna liksom han bodde bland människorna i Eden, där han kunde vandra omkring. Han vägleder folket genom sin uppenbarelse.
Gud vill ge folket en konkret vägledning så att de alltid känner hans vilja, så att tron har liv. Gud ger det lagen genom Mose. Lagen berättar att Gud vill att hans folk skall leva i kärlek med sin nästa och hålla sig till sin Gud. Lagtavlorna är ett bra sätt att vägleda människor. Då behövs det också någon som alltid säger vad lagen betyder i olika situationer, eftersom människan inte alltid kan eller vill läsa. Det fungerade en tid, så länge Mose levde. Men vem skulle sedan berätta för dem?
Domarna kom och den första var Samuel. Efter domarna ville folket ha en kung. Han skulle förstås vara folkets ledare, men också kunna säga vad Gud ville. Det skedde inte alltid därför kom profeterna till hjälp och de fick sina ord direkt från Gud. Med kungarna kom också templena och emd dem kom präster som skötte tempeltjänsten och bönerna. Men folket var inte milda mot Guds profeter. De förföljdes eller föraktades eller dödades.
Att man inte lyssnade på dem ledde till att landet erövrades. Profeter försvann tills Johannes döparen kom några hundra år senare. Han upprepade vad tron handlade om. Men det var inte bara tron han berättade om, utan om den som skulle komma efter honom, Messias.
Jesus Messias kom och börjar sin verksamhet. Tron på Gud hade då funnits i ca 2000 år. När Jesus förkunnar Guds ord, så når tron ett nytt stadium. Jesus säger ”Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.” Jesus menar med ”Guds rike är nära” att Gud vill komma på besök. När Jesus säger ”Omvänd er” så betyder det att människan skall göra sig redo för Guds besök och när han säger ”tro evangelium” så betyder det att, ta emot den glada inbjudan. Gud valde Jesus att frambära inbjudan för att han Jesus till sin son. Gud säger ju vid Jesu dop Han är min utvalde. Lyssna på honom.
Jesus hade valt Kafarnaum till boplats för att den är en central plats i det område, där också profetens ord blir verklighet ”folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp.” Det är där folket lever utan kunskap om Gud. Galileen blir Jesu första arbetsfält.
Berättelsen som visar att Jesus var god bekant med Petrus och hans familj, är unik. Den sammanfattar Jesu hela verksamhet i Galileen. Han botar sjuka, driver ut demoner, samt predikar och undervisar i synagogorna i hela Galileen. Han jobbar först där människorna lever i ett andligt, psykiskt och fysiskt mörker. På det här sättet förbereder han dem för att ta emot Guds besök, som hela, friska människor, i tro på Gud.
Det är klart att Gud vill bo hos sitt folk. Gud själv förbereder sitt folk för sitt besök genom att sända Jesus. Allt sker säkert enligt Guds plan, men mänskligt sett går planen i stöpet. Jesus dör. Hur kan planen då förverkligas?
Vi har fått lagen och profeterna, som berättar hur vi kan bevara tron. Sedan sände Gud Johannes och sist Jesus. Ännu efter Jesus sänder han den heliga anden. Utan Anden kan vi inte ha kontakt med Gud, eftersom Jesus gått till sin himmelske Far. Anden är vår hjälpare. Den hjälper oss att tro på Gud och minnas Jesu ord.
Det här betyder att alla som tror är välsignade. Med Abraham börjar trons historia. Den fullbordas med Jesus och med den heliga Anden som bevarar tron hos oss. Det betyder att Gud är på ett osynligt sätt hos oss, ända tills det är alldeles uppenbart att vår himmelske Far bor hos oss.