2. su pääsiäisestä, Joh. 10: 1-10, Sari Kuirinlahti

Sari Kuirinlahti
Rovaniemen kirkko

Päivän evankeliumissa Jeesus käyttää juutalaisille kuulijoilleen tuttuja vertauskuvia. VT:ssa Herraa kuvataan usein paimenena ja Israelia Hänen laumanaan (Jes.40:11; Jer.23:1-8; Hes.34:11-31). Profeetoista Miika eli 730-710 eKr. Juudassa, Moreset-Gatissa, n. 30 km luoteeseen Jerusalemista. Maaseudun miehenä Miika antoi aikalaisilleen selkeitä, elämänmakuisia ohjeita, kuten: ”Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä, ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen” (Miika 6:8). Miika näki Israelin kansan helposti eksyvänä lammaslaumana. Miika tunsi myös ihmisen voimattomuuden paimenena. Päivän ensimmäisessä lukukappaleessa kuulimme Miikan rukouksen: ”Paimenna, Herra, sauvallasi kansaasi, kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan (Miika 7: 14).”

Miika rukoili kansalleen Hyvää Paimenta. Muistanette Miikan ennustuksen, jonka mukaan Messias syntyy kerran Betlehemissä? Noin 700 vuotta myöhemmin ennustus toteutui, enkelit ilmoittivat Hyvän Paimenen syntymästä ensin kaikkein heikoimmille paimenille.

Päivän evankeliumissa Jeesus ilmaisee olevansa tämä odotettu Messias. Muistanette, että 2. Mooseksen kirjassa Jumala ilmoittaa nimekseen: ”Minä olen se joka olen” (2 Moos. 3:14). Johanneksen evankeliumissa Jeesus käyttää tätä Jumalaan viittaavaa ilmaisua ”Minä olen” (kreikaksi: ego eimi) yhteensä seitsemän kertaa. Jeesus sanoo:
Minä olen elämän leipä (Joh. 6:35,41,48,51)
Minä olen maailman valo (Joh. 8:12)
Minä olen hyvä paimen (Joh.10:11,14)
Minä olen ylösnousemus ja elämä (Joh.11:25)
Minä olen tie, totuus ja elämä (Joh.14:6)
Minä olen viinipuu (Joh.15:1,5)

Tällä kertaa Jeesus sanoo: ”Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu (Joh.10: 7,9).” Osa Jeesuksen juutalaisista kuulijoista ärsyyntyy Jeesuksen sanoista. Miksi Hän puhuu itsestään ikään kuin Hän olisi Jumala? Sen sijaan huoli varkaista ja rosvoista on kaikille kuulijoille tuttua, meillekin. Kukapa meistä haluaisi vahinkoa itselleen tai laumalleen. Kukapa meistä haluaisi särkyä ja joutua elämässään niin ahtaalle, että joutuisi itse varastamaan.

Jotta kuulijat ottaisivat vastaan edes osan opetuksesta, Jeesus ankkuroi sen pyhien kirjoitusten lisäksi kuulijoiden jokapäiväiseen arkeen. Tuohon aikaan rakennettiin talojen ympärille aitoja kivistä. Päivällä paimen vei lampaat vehreille niityille, mutta yöksi hän toi ne turvaan aitaukseen. Siellä lampaat olivat turvassa villipedoilta ja varkailta. Paimenella oli työtoverinaan portinvartija, joka ei päästänyt aitaukseen muita kuin oikean paimenen.

Mieleemme nousevat nyt monet muutkin Jeesuksen opetukset tästä aiheesta. Omasta kokemuksestammekin tiedämme, että paimenen tehtävää voidaan hoitaa monella tavalla. Hyvä Paimen ohjaa sauvansa koukkupäällä karkulaisia, nostaa pudonneita kuopasta, kokoaa laumansa ja osoittaa tietä. Sauvan varrella hän tukee heikkoja ja sairaita, sauvan piikkipäällä herättelee liikkeelle. Hänen laumassaan lampaat saavat turvallisesti tarvita omaa paimentaan. Hyvä Paimen ei koskaan riistä lampaitaan, vaan rakastaa niitä ehdoitta. Hän sitoutuu laumaansa, Hän ei tahtoisi mustimmankaan lampaan joutuvan hukkaan.

Synnin vaikutuksesta me kaikki paimennamme joskus huonosti. Kristuksen avulla voimme kasvaa kuitenkin oikeaan suuntaan. Meillä kaikilla riittää kasvunvaraa, yksin Jeesus Kristus voi täyttää Jumalan tahdon täydellisesti. Hänessä Hyvän Paimenen tuntomerkit ovat täyttyneet ainutkertaisella, täydellisellä tavalla. Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta (Joh. 10: 11). Johanneksen evankeliumin luvussa 10 Jeesus sanoo itseään aluksi Hyväksi Paimeneksi, mutta lopulta hän sanoo olevansa myös tuo portti, josta kulkien sekä lampaat että heidän ajalliset paimenensa pelastuvat. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Hän kulkee edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Hän johtaa lampaansa yltäkylläiseen elämään (Joh. 10: 1-10).”

Ylimpänä paimenena Kristus lähettää myös kaikki opetuslapsensa huolehtimaan Jumalan laumasta. Kristuksen esimerkin mukainen paimentaminen on pitkälti rakastamista ja ruokkimista. Muistanette, kuinka Ylösnoussut Jeesus ilmestyi opetuslapsille Tiberiaanjärvellä. Ensin he söivät yhdessä. Sen jälkeen Jeesus kysyi Pietarilta kolmesti, rakastiko hän Jeesusta. Saatuaan myönteisen vastauksen Jeesus kehotti Pietaria ruokkimaan ja kaitsemaan Hänen laumaansa (Joh. 21: 15-19). Rakastaminen ja ruokkiminen eivät riitä, tarvitaan myös Sanan opetusta ja rukousta. Ilman rakkautta ja ruokaa mikään muukaan ei vain meinaa oikein onnistua.

Olemmeko me valmiita huolehtimaan Jumalan laumasta? Tänään maassamme toimitetaan eduskuntavaalit. Johdattakoon ja siunatkoon Hyvä Paimen kansaamme näissäkin vaaleissa. Johdattakoon ja siunatkoon Hän meitä niin, että me kaikki löytäisimme paikkamme tässä seurakunnassa, tässä yhteiskunnassa ja tässä maailmassa. Vaeltaessamme eteenpäin saamme laittaa kaiken toivomme Häneen. Hän on sovittanut syntimme. Hän on voittanut vihollisistamme suurimman, kuoleman. Hän sitoo haavamme, uudistaa ja kaitsee meitä. Hetkinä, jolloin emme jaksa vaeltaa, Hän kantaa meitä. Ylimpänä paimenena Vapahtajamme rakastaa ja ruokkii meitä tänäänkin Elämän Lähteellä. Ota vastaan tämä Hyvän Paimenen rakkaus. Ota vastaan leipä ja viini, Kristuksen ruumis ja veri. Luojana luomana, Kristuksen lunastamana ja Pyhä Hengen pyhittämänä Sinäkin saat iloita psalmin sanoin:
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
  Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen,
  siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
  Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
  en pelkäisi mitään pahaa,
  sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
  Sinä katat minulle pöydän
  vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
  Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
  kaikkina elämäni päivinä,
  ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.