Piispa Häkkinen: Ikäryhmien kohtaamispaikkoja lisättävä

Hkkinen_Seppo205Seppo Häkkinen Brysselissä uskontojohtajien tapaamisessa torstaina. Toisaalta Euroopan nopeasti ikääntyvän väestön vanhimmat kärsivät yksinäisyydestä ja syrjäytyneisyydestä.

– Tilanne heijastelee osaltaan meneillään olevaa talouskriisiä. Se ei ole vain taloudellinen kriisi, vaan myös luottamuksen ja solidaarisuuden kriisi Euroopassa. Se luo epävarmuuden ja voimattomuuden tunteita kaikkiin sukupolviin, sanoi Häkkinen.

Häkkisen mukaan EU:n yhteiset arvot kuten oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja ihmisoikeudet ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Niiden vaalimisessa kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on keskeinen rooli.

Häkkinen korosti, että sukupolvien välistä yhteyttä tulee vahvistaa sekä asenteiden että poliittisten päätösten tasolla eriyttämisen sijaan.

– Meidän täytyy luoda lisää kohtaamispaikkoja, joissa eri-ikäiset ihmiset voivat vaihtaa niin ammatillista osaamista ja elämänkokemusta kuin myös hiljaista tietoa. Tarvitsemme tehostettua yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja uusia, luovia ideoita.

Yhteenkuuluvuutta ja vastuuta toisista voidaan Häkkisen mukaan lisätä vapaaehtoistoiminnalla, johon osallistuvat kaikki ikäryhmät.

­– Vapaaehtoistyö tuo iloa, hyvinvointia ja henkilökohtaista tyydytystä tekijöille, ja edistää myös yhteiskuntiemme yleistä hyvää, Häkkinen totesi.

Eurooppalaiset uskontojohtajat ja Euroopan unionin instituutioiden puheenjohtajat kokoontuivat torstaina Brysselissä EU-komission puheenjohtajan José Manuel Barroson kutsumina. Tapaamisen teema oli sukupolvien välinen solidaarisuus.

Lue myös: Eurooppalaiset uskontojohtajat koolla Brysselissä

Edellinen artikkeliRiparilehti vertaa Suomen sikiöseulontoja Natsi-Saksaan
Seuraava artikkeliTuula-Liina Varis: Vettenterän toiminta moraalisesti arveluttavaa

Ei näytettäviä viestejä