Petruksen kirkkoherranvaalista oikaisuvaade

Helsingin ruotsinkielisen Petruksen seurakunnan kirkkoherran valinnasta on jätetty oikaisuvaatimus. Vaatimuksen jätti Kirkkonummen ruotsinkielisen seurakunnan vt. kappalainen Monica Heikel-Nyberg, joka jätettiin valitsematta virkaan. Seurakuntaneuvosto valitsi lokakuun alussa uudeksi kirkkoherraksi Daniel Björkin, joka on Petruksen seurakuntapastori ja seurakuntaneuvoston sihteeri.

Oikaisuvaatimuksessaan Heikel-Nyberg kiinnittää huomiota asian valmisteluun, jota pitää puolueellisena ja puutteellisena. Tämän hän katsoo johtaneen kokeneemman ja pätevämmän ehdokkaan sivuuttamiseen. Vaatimukseen Heikel-Nyberg on kirjannut, että valintaprosessissa ei ole toteutunut ehdokkaiden yhtäläinen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Monica Heikel-Nyberg painottaa Kotimaa24:lle, että oikaisuvaatimuksessa ei ensisijaisesti ole kyse sukupuoleen tai ikään liittyvän syrjinnän torjumisesta, vaan sanoo haluavansa kysyä missä määrin virantäytössä voidaan jättää huomioimatta kirkollinen työkokemus ja kirkon oma jatkokoulutus.

– Kirkon omien pitkien koulutusohjelmien, kuten korkeamman pastoraalitutkinnon, työnohjaajakoulutuksen ja johtajakoulutuksen arvo romahtaa, mikäli ne sivuutetaan. Välillisessä kirkkoherranvaalissa nämä tulisi erityisesti kyetä huomioimaan, Heikel-Nyberg sanoo.

Paikalliseen demokratiaan luotettava

Porvoon hiippakunnan lakimiesasessori Lars-Eric Henricson vahvistaa Kotimaa24:lle, että seurakunta on vastaanottanut oikaisuvaatimuksen Petruksen seurakunnan kirkkoherran valinnasta. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että seurakuntaneuvosto käsittelee asian uudelleen ja joutuu arvioimaan aiempaa päätöstä oikaisuvaatimuksessa esiintuotujen tietojen perusteella.

– Mikäli oikaisuvaatimuksen kautta seurakuntaneuvosto toteaa aiemman päätöksensä perustuneen puutteelliseen tietoon tai virhearviointiin, päätös muuttuu. Toinen vaihtoehto on, että aikaisempi päätös pidetään voimassa, Henricson selvittää.

Vasta tämän jälkeen päätöksen osapuolilla on valitusoikeus. Valitusta ei vastaanota tuomiokapituli, vaan se käsitellään hallinto-oikeudessa. Tuomiokapituli ainoastaan vahvistaa lopullisen päätöksen ja antaa uudelle kirkkoherralle virkamääräyksen.

Nykyinen kirkkolaki mahdollistaa seurakunnan kirkkoherran valinnan joko suorana tai välillisenä, jolloin päätös siirtyy luottamuselimen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa seurakuntaneuvoston tai kirkkovaltuuston on anottava asiaa tuomiokapitulilta. Petruksen seurakuntaneuvosto oli yksimielisesti välillisen vaalin kannalla.

Lars-Eric Henricson pitää periaatteena, että kapitulissa luotetaan paikallistason demokratiaan. Jos seurakuntaneuvosto on anomuksessa yksimielinen, Henricson näkee että siihen tulee suhtautua lähtökohtaisesti myönteisesti.

Petruksen seurakuntaneuvoston päätös kirkkoherrasta tehtiin Daniel Björkin hyväksi äänin 8-3. Päätöksestä jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Petruksen seurakunnassa ei työskentele naisia pappeina.

Lue myös: Neuvosto valitsi kirkkoherraksi sihteerinsä – päätöksestä tulossa valitus

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliOrtodoksisen kirkon hallinto hiippakuntiin
Seuraava artikkeliHallinto-oikeus: Seurakuntayhtymä ei saa käyttää verkkotunnusta

Ei näytettäviä viestejä