Perustuslaki­valiokunta: Koulun juhlan järjestäminen kirkossa ei tee tilaisuudesta uskonnollista

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tuoreen linjauksen mukaan koulujen tilaisuuksia voidaan jatkossakin järjestää kirkoissa.

Perustuslakivaliokunta toteaa, että kirkkotiloja käytetään tavanomaisesti erilaisiin ei-uskonnollisiin tilaisuuksiin, kuten konsertteihin ja muihin esityksiin. Juhlan järjestäminen kirkossa ei siten sellaisenaan tee tilaisuudesta uskonnollista eikä sen sisällöstä uskonnon harjoittamista.

Asian taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu vuodelta 2019. Siinä Pasi Pölönen piti joulujuhlan järjestämistä kirkkosalissa ongelmallisena uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden kannalta. Tuolloin kyse oli kouvolalaisen koulun joulujuhlasta, josta Uskonnottomat Suomessa ry teki kantelun.

Perustuslakivaliokunta otti asiaan kantaa käsitellessään oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta 2019. Valiokunnan linjaus on kertomusta koskevassa mietinnössä. Mietintö on yksimielinen. Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi aiemmin perustuslakivaliokunnan kannanottoa asiaan.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kirkkotilan tai muun uskonnollisen tilan käyttöä juhlaa järjestettäessä ei voida pitää lähtökohtaisesti perustuslain vastaisena. Valiokunnan mielestä merkitystä on myös sillä, millaisia vaihtoehtoja koululla tosiasiallisesti on, kun se harkitsee juhlan pitopaikkaa.

Käytännössä perustuslakivaliokunta täsmensi nyt vuonna 2014 esittämäänsä kannanottoa uskonnon- ja omantunnonvapauden huomioon ottamisessa koulujen tilaisuuksissa.

Perustuslakivaliokunta kuitenkin korostaa, että minkä tahansa selvästi uskonnollisen tilan käyttöön juhlissa liittyy uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan neutraalisuuden kannalta jännitteitä, jotka vaikuttavat siihen, minkälaista sisältöä juhlassa voidaan pitää hyväksyttävänä. Kokonaisuutena on varmistuttava siitä, että oppilaiden uskonnon- ja omantunnonvapaus tulee yhdenvertaisesti turvatuksi.

Paula Risikko: Perustuslakivaliokunnan kanta selkiyttää oikeustilaa

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan kannanottoon.

”Perustuslakivaliokunnan kanta selkiyttää oikeustilaa. Oppilaiden yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta ei loukkaa tulkinnan mukaan itsessään se, että koulun juhlatilaisuus järjestetään esimerkiksi kirkkosalissa. Olen huojentunut, että aiemmat perinteet ja toimintatavat voivat jatkua”, Risikko sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa perustuslakivaliokunnan tulkinnalla on valtava käytännön merkitys.

”Opetushallituksen on annettava perustuslakivaliokunnan kannanoton pohjalta uudet ohjeistukset koulutuksen järjestäjille. On tärkeää, että tämä linjaus etenee myös koulutuskentän tietoisuuteen.”

Lue myös:

Kommentti: Jäitä hattuun, kun puhutaan koulusta, joulusta ja kirkosta (2019)

”Linjaus kuvannee hyvin nykyaikaa” – Vuoden uskontouutinen on koulujen joulujuhla (2019)

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Perustuslakivaliokunta: Koulun juhlan järjestäminen kirkossa ei tee tilaisuudesta uskonnollista

Edellinen artikkeliMinisteriöltä pyyntö – kirkko lupaa rokotuksiin ja korona­jäljitykseen työn­tekijöitä ja tiloja
Seuraava artikkeliMikkelin hiippa­kuntaan viisi uutta rovastia ja kaksi director cantusta

Ei näytettäviä viestejä