Oikeusasiamies: Maistraattien hyväksyttävä sähköiset kirkosta eroamiset

Eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä maistraattia on menetellyt virheellisesti torjuessa eroakirkosta.fi-sivuston kautta tulleet kirkosta eroamiset ja vaatiessaan eroajilta lisätietoja.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin tekemä ratkaisu osoitetaan erityisesti Helsingin, Turunmaan ja Hämeenlinnan maistraateille sekä osin Porvoon maistraatille.

Sakslin toteaa päätöksessään, että viranomainen on perustuslain mukaan velvollinen turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus erota uskonnollisesta yhdyskunnasta. Eroamismenettelyt eivät saa vaikuttaa niin, että ne tarpeettomasti vaikeuttavat tai jopa estävät henkilöä käyttämästä perusoikeuttaan. Samalla niiden tulee kuitenkin turvata oikeus kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan

Helsingin, Turunmaan ja Hämeenlinnan maistraattien menettely ei ole Sakslinin mukaan tarpeellista eikä oikeassa suhteessa tavoitteidensa kanssa, toteaa Sakslin. Se ei myöskään turvaa tasapainoisesti uskonnonvapauden eri ulottuvuuksia.

Porvoon maistraatti puolestaan ilmoitti hyväksyvänsä eroakirkosta.fi -palvelun kautta tulevat ilmoitukset, mutta ei hyväksyisi sellaisenaan muuta kautta tulevaa sähköistä ilmoitusta. Sakslin saattoi Porvoon maistraatin tietoon, että viranomainen on velvollinen hyväksymään sähköisen asiakirjan vireillepanoasiakirjaksi.

Oikeusasiamiehen kanslia tutki asiaa kahden kantelun johdosta. Toisessa, yksityishenkilön tekemässä kantelussa arvosteltiin sitä, että maistraatit merkitsevät sähköisesti tulleen eroilmoituksen väestötietojärjestelmään tarkistamatta eroajan henkilöllisyyttä.  Toisessa, Suomen evankelis-luterilainen kirkon (Kirkkohallitus)  tekemässä kantelussa pyydettiin oikeusasiamiestä selvittämään, täyttävätkö Eroakirkosta.fi -sivuston lomakkeet erilaiset asiakirjoille säädetyt vaatimukset.

Lue apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu

Edellinen artikkeli”Vihitystä papista tuli kirkkopoliittinen agitaattori”
Seuraava artikkeliNaispuolisia teologian opiskelijoita painostettu luopumaan pappishaaveista

Ei näytettäviä viestejä