Näin kirkko kommentoi sijoituksia ydinaseteollisuuteen

Ydinaseraporttiraportin Suomen asevienti 2010, jonka mukaan kirkolla on epäsuoria sijoituksia ydinaseteollisuuteen. Kirkkohallituksen sijoitusyksikössä salkunhoitajana työskentelevä Magdalena Lönnroth vastasi sähköpostitse Kotimaa24:n kysymyksiin.

Raportin mukaan kirkolla on epäsuoria sijoituksia ydinaseita valmistaviin ja suoria sijoituksia niitä rahoittaviin yhtiöihin. Pitääkö tämä paikkansa?

– Kirkon eläkerahaston salkussa tällaisia yrityksiä löytyy pääasiassa passiivisijoituksista, eli osakeindeksirahastoissa (BlackRock). Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin, vaan ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. Kirkon eläkerahasto käyttää osakeindeksirahastoja, koska passiivisen hallinnoinnin takia tämä on kuluiltaan aktiivista rahastoa edullisempi ja indeksirahasto antaa sijoittajalle tehokkaan hajautuksen kyseiselle osakemarkkinalle. Kirkon eläkerahasto etsii aktiivisesti vastuullisilla kriteereillä toimivia, kustannustehokkaita osakeindeksirahastoja.

– Eläkerahasto kantaa vastuun omista rahastovalinnoistaan ja niiden sisältämistä sijoitusvalinnoista. Käsityksemme mukaan emme voi ulottaa vastuunkantoa rahastoyhtiön muuhun toimintaan laajemmin, mutta voimme luonnollisesti nostaa nämä esiin keskusteluissa rahastoyhtiöiden edustajien kanssa.

Jos raportin mukaisia sijoituksia on, tiettävästi tämä on kirkon eettisten sijoitusohjeiden vastaista? Miksi eettisten ohjeiden vastaisia sijoituksia on tehty ja mikä taho niistä on vastuussa?

– Eläkerahasto joutuu hyväksymään, että vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat ja toteutusmahdollisuudet vaihtelevat eri omaisuuslajeissa ja sijoitustuotteissa. Eri sijoitusratkaisuissa on vaihtelevat mahdollisuudet esimerkiksi karsia yksittäisiä yrityksiä tai toimialoja. Kirkon eläkerahasto pyrkii aktiivisesti valitsemaan sellaisia sijoitusrahastoja, jotka sisällyttävät vastuulliset näkökulmat sijoitustoimintaansa ja ovat valmiita keskustelemaan yritysvalinnoistaan. Teemme jatkuvaa, pitkäjänteistä vaikuttamistoimintaa varainhoitajiemme kanssa, jotta rahastoyhtiöiden kehitys ja tuotetarjonta menisivät tähän suuntaan.

Mikä toimija vastaa kirkon sijoittamisesta ja miten kirkko reagoi SaferGlobe Finlandin raportin tuloksiin? Jos suoria tai epäsuoria sijoituksia ydinaseteollisuuteen on, aiotaanko niistä vetäytyä ja jos näin tehdään, mikä toimija kirkossa päätöksen tekee ja koska?

– Kirkon eläkerahaston johtokunnan tehtävänä on huolehtia eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Käytännön sijoitustoimintaa toteuttaa Kirkon keskusrahaston sijoitusyksikkö. Vastuulliseen sijoitustoimintaan liittyvistä asioista keskustellaan säännöllisesti eläkerahaston johtokunnassa.

– Kirkon eläkerahaston tavoite on sijoitussalkku, jossa ei ole kiistanalaisia aseita valmistavia yrityksiä. Eläkerahasto työskentelee systemaattisesti saadakseen tällaiset yritykset karsittua sijoitussalkustaan. Muutoksia on jo tehtykin. Eläkerahaston tavoite on toisin sanoen salkku, jossa vastuulliset näkökohdat on otettu huomattavasti laajemmin huomioon kuin pelkästään ydinaseteollisuuden osalta.

SaferGlobe Finlandin koordinaattorin Jarmo Pykälän mukaan kirkko ja muut suuret suomalaiset sijoittajat ovat tienneet sijoitustensa ydinasekytköksistä jo vuonna 2010. Miksi asiaan ei ole reagoitu jo tuolloin vai onko siihen reagoitu?

– Kirkon eläkerahaston työskentely vastuullisen sijoittamisen saralla on jatkuvaa.  Eläkerahasto on aktiivisesti viimeisten vuosien aikana pyrkinyt valitsemaan sellaisia sijoitusrahastoja, jotka sisällyttävät vastuulliset näkökulmat sijoitustoimintaansa ja ovat valmiita keskustelemaan yritysvalinnoistaan. Kirkon eläkerahaston menettelytapaan kuuluu ensin yrittää vaikuttaa ja saada sijoitusrahasto luopumaan kiistanalaisesta sijoituksesta. Jos tämä ei onnistu, etsimme uuden rahaston tilalle. Tämänkaltaiset muutokset eivät tapahdu hetkessä ja uuden sijoitusrahaston etsiminen ja tutkiminen vie paljon aikaa.

Lue myös: Raportti: Kirkon eläkevaroja epäsuorasti ydinaseteollisuudessa

Edellinen artikkeliSuPer julkaisi teesit saattohoidosta
Seuraava artikkeliKansanedustaja vaatii erosovittelun kirjaamista sosiaalilakiin

Ei näytettäviä viestejä