Maarian seurakunta Turussa irtisanoo nimikkosopimuksen Sleyn kanssa

Maarian kirkko. Kuva: Freija Özcan. Vapaa käyttöoikeus.

Maarian seurakuntaneuvosto on 10.10. pitämässään kokouksessa päättänyt irtisanoa nimikkosopimuksen Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) kanssa. Sopimus liittyy lähettien Päivi ja Hiroaki Yoshimuran työhön Japanissa.

– Olen saanut päätöksestä paljon myönteistä palautetta, kirkkoherra Laura Maria Latikka sanoo.

Nimikkosopimus on alun perin laadittu kymmenen vuotta sitten.

Seurakuntaneuvoston päätöksen taustalla on se, että Hiroaki Yoshimura oli yksi viidestä miehestä, joka vihittiin Inkerin kirkon papeiksi Pietarissa syyskuun alussa.

Laura Maria Latikan laatimassa esittelyssä todetaan, että kyseiset papit on vihitty Inkerin kirkossa siksi, etteivät he halua eivätkä saa vihkimystä Suomessa virkakantansa takia. Hiroaki Yoshimura ei voinut saada vihkimystä myöskään Sley:n nykyisen japanilaisessa yhteistyökirkossa samasta syystä.

Sley on marraskuun lopussa vaihtamassa JELC-yhteistyökirkkoaan Japanissa. Vastauksessaan seurakuntaneuvostolle Sley toteaa, ettei se halua jatkaa työyhteydessä JELC-kirkon kanssa, koska sen pelastuskäsitys eroaa liikaa Sley:n käsityksestä. Lisäksi Sley:n mukaan irtautumiseen JELC-kirkosta syynä on kyseisen kirkon suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja naisten pappeuteen.

MAARIAN SEURAKUNNAN esittely nimikkosopimuksen irtisanomisesta viittasi kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa solmittuun perussopimukseen sekä kirkon lähetystyötä koskevaan peruslinjaukseen ”Yhteinen todistus 2023”.

Esittelyssä todettiin myös, että Pietarissa vihityt papit kutsuttiin nimellisesti Inkerin kirkon palvelukseen. Heillä on siellä opetus- ja julistustehtäviä, mutta päätyö heistä kullakin on muualla kuin Venäjällä.

Esittelyssä nostettiin esille myös sen, että vaikka Hiroaki Yoshimura on Maarian seurakunnan nimikkolähetti, hänen pappisvihkimyksestään ei etukäteen tiedotettu Maarian seurakunnalle.

Laura Maria Latikan ja seurakunnan lähetystyöstä vastaavan kappalaisen Jari Laaksosen kirjoittamassa blogissa seurakunnan sivuilla todetaan, että tiedote asiasta tuli vasta, kun asia oli otettu puheeksi Sleyn johdon kanssa.

Blogin mukaan vaikenemista on vaikea tulkita muuna kuin torjuntana ja karttamisena. Läheteiltä tuli seurakuntaan kirje yli kuukausi vihkimyksen jälkeen 4.10. Siinä he kertovat Hiroaki Yoshimuran vihkimyksestä.

Lokakuun alussa myös Sleyn verkkosivuilla julkaistussa Yoshimuran pariskunnan kiertokirjeessä kerrotaankin iloisesta ystävien järjestämästä kiitosjuhlasta Turun Luther-kirkossa. ”Kokoonnuimme viikkomessuun, jossa Hiroaki toimi liturgina toimittaen ensimmäisen ehtoollisen. Messun jälkeen oli vielä kahvitilaisuus, jossa kuulimme rohkaisevia, iloisia puheenvuoroja ja musiikkia. Sydämellinen kiitos kaikille juhlan järjestäjille ja paikalle mukaan tulleille”, kiertokirjeessä kerrotaan.

Latikka ja Laaksonen kirjoittavat blogissaan, että normaalisti tällaiseen juhlaan ilman muuta kutsuttaisiin lähettävät seurakunnat.

MAARIAN SEURAKUNNAN seurakuntaneuvostolle tehdyssä esittelyssä todetaan, että Päivi ja Hiroaki Yoshimuran pitkäaikainen työ Japanin-lähetteinä ansaitsee kiitoksen ja arvostuksen.

Esittelyn mukaan Sleyn toiminta kyseiseen vihkimykseen liittyen antaa lähettävälle seurakunnalle kuitenkin viestin, että Sley ottaa etäisyyttä seurakuntaan, eikä halua tehdä yhteistyötä seurakunnan kanssa, jossa toimii naisia pappeina.

Taloudellisesti kyse ei ole isoista summista, sillä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä vastaa lähetysjärjestöille annettavasta talousarviotuesta, eikä sitä myönnetä Sleylle.

Taloudellinen tuki Maarian seurakunnasta Yoshimuran pariskunnan työlle on muodostunut kolehdeista ja lähetyspiiritoiminnasta.

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliSunnuntain evankeliumi: Milloin viimeksi vapisit Herran edessä?
Seuraava artikkeli”Kirkon on oltava lämmin, matalakynnyksinen paikka”, sanoo Karjasillan kirkkoherraksi valittu Jaakko Tuisku

Ei näytettäviä viestejä