Luottamushenkilöt katsovat piispan johtavan harhaan

Kuopion piispa Jari Jolkkonen ohjeistaa seurakuntia noudattamaan lähetysrahojen jaossa ”kirkolliskokouksen linjausta”, jota ei tosiasiassa ole olemassa, katsovat kirkolliskokousedustaja Johanna Korhonen ja seurakunnan luottamushenkilö Sari
Roman-Lagerspetz lehdistötiedotteessaan. 

Pääkaupunkiseudun suuret seurakuntayhtymät ovat leikanneet rahoitusta lähetysjärjestöiltä, joiden on katsottu syrjivän naispappeja ja parisuhteensa rekisteröineitä. Korhosen ja Roman-Lagerspetzin mielestä Jolkkonen käyttää kyseenalaisia keinoja edistäessään rahoituksen myöntämistä näille lähetysjärjestöille.

He katsovat Jolkkosen levittäneen hiippakuntansa seurakuntiin tietoa, jonka mukaan kirkolliskokous olisi toukokuussa linjannut lähetysjärjestöjen ”yhdenvertaista” kohtelua kirkon rahanjaossa ja päättänyt, ettei seurakuntien tule käyttää itsenäistä harkintaa lähetysrahapäätöksiä tehdessään.

”Tällaista linjausta ei ole olemassa. Kirkolliskokous ei ole viime toukokuussa eikä muulloinkaan tehnyt päätöksiä eikä linjauksia siitä, että seurakunnilla olisi velvollisuus luovuttaa harkintavaltansa asiassa muualle”, Korhonen ja Roman-Lagerspetz kirjoittavat.

He viittaavat Jolkkosen kirjoitukseen, jonka mukaan ”Vaikka seurakunnilla on oikeus päättää itsenäisesti omien avustusvarojensa kohdentamisesta, velvoittaa perussopimus kirkkoa seurakuntineen kohtelemaan lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein. Sen arviointi, noudattavatko lähetysjärjestöt kirkon tunnustusta ja päätöksiä, lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita, kuuluu kirkon yhteisille toimielimille, viime kädessä kirkolliskokoukselle. Linjaus tarkoittaa, että seurakunnat päättävät avustusvaroista itsenäisesti, mutta ne eivät voi asettaa omia ylimääräisiä opillisia lisävaatimuksia kirkon virallisille lähetysjärjestöille. Kaikki viralliset lähetysjärjestöt ovat samalla viivalla.”

”Tosiasiassa kirkolliskokous ei ole käsitellyt, saati hyväksynyt kokouksessaan mitään lähetysrahoihin liittyvää linjausta. Se ainoastaan merkitsi tiedoksi perustevaliokunnan mietinnön, joka koski Kirkon ulkoasiain neuvoston vuosikertomusta 2013”, kirjoittajat katsovat ja toteavat, että toimintakertomusta koskeva mietintö ei sido seurakuntia.

Roman-Lagerspetz ja Korhonen toteavat kuuluvansa Tulkaa kaikki -liikkeeseen. Tiedotteen mukaan Jolkkosen näkemykset tuotiin Vantaan YKN:n kokoukseen 10. syyskuuta, kun syrjiviä lähetysjärjestöjä tukevat tahot vetosivat ’kirkolliskokouksen päätökseen’ rahoituksen saamiseksi.

”Kirkkoneuvosto totesi, ettei lähetysrahapäätöksissä voi vedota sellaiseen kirkolliskokouksen päätökseen tai linjaukseen, jota ei ole olemassa. Ongelmallista on, että tämä harhaanjohtava tieto on jo aiemmin tänä vuonna vaikuttanut lähetysrahojen jakoon ainakin yhdessä vantaalaisessa seurakuntaneuvostossa. Pidän huonona hallintokulttuurina, että tällaista voi tapahtua”, Roman-Lagerspetz sanoo.

Korhonen ja Roman-Lagerspetz ovat kirjoittaneet aiheesta myös
Kirkonkellarissa

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeli”Kristillistä vakaumusta ei voi mitata”
Seuraava artikkeliIhmisoikeusliitto kanteli seurakunnan työpaikkailmoituksista

Ei näytettäviä viestejä