Lukioläppärit mahdollisesti laittomia

Monin paikoin lukiolaiset joutuvat tästä syksystä alkaen ostamaan koulunkäyntiään varten oman henkilökohtaisen läppärinsä. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen perustuslain kannalta.

Ensinnä ongelmallista on se, että oppivelvollisuusikää ollaan korottamassa yhdellä vuodella. Perustuslain 16§:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Näin ollen lukion ensimmäistä luokkaa käyvät tulisivat oppivelvollisuuden piiriin.

– Oppivelvollisuuden alaisen opetuksen pitää olla silloin ilmaista eikä voida edellyttää omia oppivälineitä, Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sanoo.

Läppärin hankkiminen lukioon voi hyvin kustantaa oppilaalle 400-500 euroa. Turun yliopiston siviilioikeuden professori Jukka Mähönen herätteli eilen keskustelua Twitter-tilillään, alkavatko lukiolaisten kannettavat olla jo perustuslain vastaisia. Hän puolestaan viittasi kysymyksellään perustuslain 16§:n toiseen momenttiin, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada myös muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Jos asiaa tarkastelee nykytilanteen valossa, eli oppivelvollisuusikää ei ole vielä korotettu, Veli-Pekka Viljanen muistuttaa, että lukioissa on jo perinteisesti ollut esimerkiksi laskimia, jotka ovat maksaneet.

– Vaikka tilanne ei ehkä ole tyydyttävä, ei voida suoraan puhua, että läppärit olisivat tässä varattomuuteen liittyvässä asiassa perustuslain vastaisia kokonaiskustannuksiin nähden. Samanlaisia kustannuksia on tähänkin saakka ollut. Mutta sitä ei voi kuitenkaan kieltää, että ne asettavat oppilaat erilaiseen asemaan.

Viljanen huomauttaa kuitenkin, että tilanne on tässäkin tapauksessa myös perustuslain kannalta ongelmallinen, jos on niin, etteivät ihmiset pysty selviytymään lukio-opetuksen kustannuksista viime edes lukio-opetukseen liittyvän julkisen tuen avulla.

– Jos kustannukset ovat niin kovat, että se on aidosti lukion käynnin estävä tekijä, silloin ollaan perustuslain kannalta ongelmallisessa tilanteesta.

Läppäreiden hankinta lukioissa liittyy siihen, että ylioppilaskokeista pyritään tekemään sähköiset syksystä 2016 alkaen.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliKirkon tutkimuskeskuksen apurahat haettavissa
Seuraava artikkeliPysyykö kirkko ulkona väitöksestä?

Ei näytettäviä viestejä