Lastensuojelun sijaishuollon kaltoinkohtelut selvitetään

Pahoinvointi

Vastaavanlaisia selvityksiä on tehty monissa länsimaissa viimeisten 15 vuoden aikana.

Suomessa tarkastelun kohteena on ensimmäisen lastensuojelulain aikainen sijaishuolto vuosina 1937-1983. Vuonna 1984 voimaantullut lastensuojelulaki muutti lastensuojelun toimintaperiaatteita. Siksi tarkastelua ei uloteta toisen lain tai sen jälkeisen lastensuojelun aikaan.

Selvityksen tarkoituksena on luoda käsitys suomalaisen lastensuojelun sijaishuollossa koetuista epäkohdista sekä niiden ilmitulon ja niihin puuttumisen mekanismeista. Tiedon avulla vaikutetaan nykyisen lastensuojelun sijaishuollon toimintaan, jotta epäkohtia, kaltoinkohtelua ja väkivaltaa ei enää esiintyisi.

Selvitys perustuukin vapaaehtoisiin haastatteluihin, ja näkökulma on kokemuspohjainen. Haastatteluihin voivat ilmoittautua kaikki, jotka ovat kokeneet epäkohtia, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa lastensuojelulaitoksissa tai sijaisperheissä 1937-1983. Haastatteluun voi ilmoittautua myös, jos on nähnyt tai kuullut niistä tai ollut itse niitä aiheuttamassa.

Selvitys tehdään vuosien 2013-2015 aikana ja sen toteuttaja valitaan kilpailutuksella.

Lue myös: Lastenkotiselvitys käynnistymässä Suomessa

Edellinen artikkeliKirkkohallitus vaatii lasten säilöönoton lopettamista
Seuraava artikkeliJSN huolestui esimiesten toiminnasta

Ei näytettäviä viestejä