Kolme poimintaa kirkolliskokouksesta: Avioliitto, kirkon tulevaisuus ja tietohallintojärjestelmät

Kirkolliskokouksen syysistunto alkoi tänään Turun kristillisellä opistolla ja kestää ainakin torstaihin saakka. Kotimaa24 poimi kokouksen asialistalta kolme keskeistä aihetta. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, joka päättää kirkon taloudesta ja hallinnosta sekä linjaa opillisia kysymyksiä.

1. Avioliitto

Kirkolliskokouksen pääpuheenaihe on jälleen avioliitto, vaikka edustaja-aloite avioliittokäsityksen laajentamiseksi ei vielä ehdikään täysistunnon käsittelyyn. Kirkolliskokous keskustelee piispainkokouksen tilaamasta selvityksestä, joka käsittelee kirkon vihkioikeudesta luopumista ja avioliittoon vihkimisen merkitystä. Selvityksen teki kirkkososiologian emeritaprofessori Eila Helander.

Helanderin mukaan kirkko voisi pitäytyä virallisesti nykyisessä vihkimiskäytännössään mutta hyväksyä samalla, että kirkon sisällä voi olla myös toinen teologisesti perusteltu toimintamalli, jossa vihitään ja siunataan myös samaa sukupuolta olevia pareja. Piispainkokouksen mukaan kirkon on nykyisessä tilanteessa syytä säilyttää vihkioikeutensa ja Helanderin selvitys pitää ottaa huomioon, kun kirkolliskokous aikanaan käsittelee edustaja-aloitetta kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi.

2. Kirkon tulevaisuus

Keskustelua kirkolliskokouksessa herättänee myös kirkkohallituksen ilmoitus siitä, miten ja milloin se edistää kirkolliskokouksen viime keväänä hyväksymiä uudistuksia kirkossa. Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella 17 toimenpidettä, joilla pyritään uudistamaan kirkon organisaatiota ja toimintakulttuuria. Listaus toimenpiteistä perustui kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietintöön, jonka pohjana oli kirkon tulevaisuuskomitean mietintö.

Kirkolliskokous saa nyt myös raportin laajasta uudistuksiin liittyneestä kyselystä, jossa kuultiin seurakuntien ja hiippakuntien näkemyksiä.

3. Tietohallintojärjestelmät

Keskustelua kirkolliskokouksessa saattaa herättää myös talousvaliokunnan mietintö, joka liittyy kirkon tietohallintokuluja, -hankkeita ja -organisaatiota koskevaa selvitystä peräävään edustaja-aloitteeseen. Aloitteessa pyydettiin riippumattoman arvion teettämistä kirkon keskushallinnon vastuulla olevien tietohallintohankkeiden, kuten Kirjurin ja Kipan, vaikutuksista seurakuntiin.

Muita aiheita syksyn kirkolliskokouksen listalla ovat esimerkiksi päättäminen Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston ensi vuoden talousarvioista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosille 2018–2020, Kirkon nelivuotiskertomus 2012–2015, seurakuntavaalisäännösten tarkistaminen sekä lausunto Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietinnöstä liittyen Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämiseen.

Kuva kevään 2017 kirkolliskokouksesta: Olli Seppälä

Edellinen artikkeliPalkittu savolaiskanttori vaihtoi insinööriopinnot kirkkomusiikkiin
Seuraava artikkeliArkkipiispaehdokas Ville Auvisesta tehty kantelut Turun ja Helsingin tuomiokapituleihin

Ei näytettäviä viestejä