Kirkon työmarkkinalaitos sitoutui neuvottelemaan eläkeiän nostosta

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet eläkeneuvottelujen lähtökohtana siihen, että ratkaisu nostaa keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Tämän arvellaan pienentävän julkisen talouden kestävyysvajetta runsaalla yhdellä prosenttiyksiköllä. Ratkaisu olisi valmis syksyyn 2014 mennessä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt korostavat, että eläkeuudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää talouskasvua ja työvoiman kysyntää. Ne pitävät välttämättömänä, että hallitus tukee toimillaan talouskasvun edellytyksiä ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat valmiita jatkamaan vuoropuhelua toteuttamisesta maan hallituksen kanssa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt saattoivat kannanottonsa hallituksen tietoon osaksi kehysriihen valmistelua.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Elinkeinoelämän keskusliitto, Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos, Kirkon työmarkkinalaitos, SAK, Akava ja STTK.

Lue kannanotto

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliMinisteri Risikko: Jokaisen kannattaa kirjata hoitotahtonsa
Seuraava artikkeliReetta Meriläinen Naisten Pankin johtoon

Ei näytettäviä viestejä