Kirkkohallitus kannattaa kuntalain uudistusta

Kirkkohallitus pitää perusteltuna ehdotusta uudistaa kuntalaki. Sen mukaan toimintaympäristön muutokset, kuntarakenteen uudistuminen ja sähköisten tietojärjestelmien nopea kehitys haastavat kehittämään niin kuntien kuin seurakuntienkin hallintoa.

Kirkkohallituksen esitys seurakuntarakenteiden uudistamiseksi on parhaillaan kirkolliskokouksen käsittelyssä.

Valtiovarainministeriö oli pyytänyt Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta lausuntoa hallituksen valmistelemasta kuntalain esitysluonnoksesta. Lausunnossa otetaan kantaa lähinnä niihin esitysluonnoksen kohtiin, jotka sivuavat seurakuntahallintoa.

Kirkkohallituksen lausunnossa tuodaan esille seurakuntien ja kuntien välistä yhteistoimintaa. Kirkkohallitus toteaa, että kuntien ja seurakuntien yhteistyöllä on pitkät ja toimivat perinteet. Suuri osa seurakunnista tekee esimerkiksi säännöllistä yhteistyötä kunnan vanhustenhuollon, varhaiskasvatuksen ja vammaistyön kanssa. Kirkkohallitus tahtoo, että tämän yhteistyön jatkuminen turvataan myös tulevaisuudessa.

Lisäksi kirkkohallituksen täysistunnon lausunnossa otetaan kantaa muun muassa ehdotukseen siirtää kuntavaalien ajankohtaa sekä alentaa kansanäänestysaloitteen ikärajaa.

Ilmoita asiavirheestä

Edellinen artikkeli”Luomisen huipennus ei ole ihminen vaan sapatin lepo”
Seuraava artikkeli”Luomisen huipennus ei ole ihminen vaan sapatin lepo”

Ei näytettäviä viestejä