Kirkkohallituksen kansliapäällikkö oli kuultavana lakivaliokunnassa

Eduskunnan lakivaliokunta kuuli tänään asiantuntijoita liittyen kansalaisaloitteeseen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kuultavana oli myös luterilaisen kirkon edustaja, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.

Mikä oli viestinne valiokunnalle?

– Valiokunnan kuulemisessa edustan kirkkoa, eikä minulla ole silloin omaa henkilökohtaista viestiä. Toin esille kirkon kannan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Tämä käy ilmi kirkkokäsikirjasta sekä kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen kannanotoista. Kirkko lähtee siitä, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo riippumatta hänen suuntautumisestaan tai ominaisuuksistaan. Kirkko kunnioittaa yksilöiden elämänvalintoja, vaikka kirkko opetuksessaan pitää kiinni avioliittokäsityksestään.

– Lisäksi toin esille kirkkohallituksen ilmaiseman kannan, että kirkko kannattaa avioliittolain säilyttämistä nykyisellään. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutusten osalta ei edellytä avioliittolain muuttamista.

– Toisena asiana toin esille, että mikäli kansalaisaloite etenee laiksi, olisi tärkeää, että avioliittolain 16 § pykälää ei muutettaisi. Tämä pykälä jättää kirkoille oikeuden määrätä kirkollisen avioliittoon vihkimisen tarkemmista muodoista ja ehdoista.

Puhuttiinko vihkioikeudesta/siitä mahdollisesti luopumisesta?

– Valiokunnan keskustelut eivät ole julkisia, mutta omassa puheenvuorossani totesin, että kirkolla on teoreettisesti kolme vaihtoehtoa, jos avioliittolakia muutetaan esitetyllä tavalla. Kirkko voi jatkaa nykysäännöksillä ja vihkiä vain miesten ja naisten muodostamia pareja. Toiseksi kirkko voi muuttaa avioliittokäsitystään ja ryhtyä vihkimään kaikkia pareja. Tämä edellyttäisi ¾ enemmistöpäätöstä kirkolliskokouksessa. Kolmanneksi kirkko voisi luopua vihkioikeudesta ja siunata ne avioliitot niillä ehdoilla ja rajauksilla, jotka se kirkolliskokouksessa päättäisi.

Mistä valiokunta oli kiinnostunut?

– Valiokunnan keskustelut eivät ole julkisia. Asiat tulevat julkisiksi mietinnöissä.

Miten uskotte, että asiassa lopulta käy. Hyväksytäänkö aloite?

– En halua spekuloida tällä asialla.

Katso tästä kuultavina olleet

Edellinen artikkeliPäivämies saa verkkolehden
Seuraava artikkeliArkkipiispa Leo: Ihmettelisin, jos luterilainen kirkko luopuisi vihkioikeudesta

Ei näytettäviä viestejä