K24-suora – päivänpolttavat aiheet esillä kyselytunnilla

Kotimaa24:ssä on nähtävissä noin kello 15.30 suorana lähetyksenä kirkkohallituksen kyselytunti kirkolliskokouksesta. Aiheina esiin nousevat muun muassa isospankki, seurakuntadiakonia, homoseksuaalisuutta koskevat linjaukset sekä lestadiolaisuuden piirissä tutkimustyön kautta esiin nousevat ongelmat.

Kirkolliskokousedustaja Johanna Korhonen kysyy, ovatko Samuel Salmi ja mahdollisesti muut piispat saaneet näitä asioita koskevia viestejä lestadiolaisilta kirkon jäseniltä jo ennen kuin asiat tulivat julkisuuteen tutkijoiden välityksellä ja miten he ovat mahdollisiin viesteihin reagoineet?

Piispa Salmi vastaa kysymykseen. Tutkimuksen kautta ilmenneillä ongelmilla Korhonen viittaa ilmeisesti vanhoillislestadiolaisuuden piirissä tapahtuneisiin lasten hyväksikäyttötapauksiin.

Korhonen nostaa esiin myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevan parin siunaamisen lähetystyöhön. Hän toteaa joidenkin kirkon viranhaltijoiden paheksuneen päätöstä ja kysyy, mihin toimiin piispat ja kirkkohallitus ryhtyvät kirkon henkilöstön informoimiseksi ja pappien kaitsemiseksi, että he toimivat työssään kirkon linjausten mukaisesti. Asiaan vastaavat arkkipiispa Kari Mäkinen ja kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.

Edustaja Heikki Hiilamo kantaa huolta seurakuntadiakonian tulevaisuudesta ja siitä, että kirkkohallitus olisi valmistelemassa päätöstä siitä, ettei diakonian virka olisi enää yksi pakollisista seurakunnan viroista. Jos tällainen päätös on valmisteilla, Hiilamo kysyy, millaisia vaikutusarvioita ehdotuksen tueksi on valmisteilla. Asiaan vastaa kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja.

Kysymyksissä esiin nousevat myös muun muassa rippikoulun tietotaidon vieminen ulkomaille ja huoli siitä, miten kirkon työntekijät kohtaavat seurakuntalaiset, jos he tekevät etätyötä eivätkä asu samassa paikassa kuin on työpaikka. Myös selektiivityöntekijöiden, etenkin sairaalapappien työllistämisestä kannetaan huolta.

Suora lähetys kello 15.30 alkaen ja myöhemmin lähetyksen tallenne täällä

Edellinen artikkeli”Kirkolliskokous kuin Ruotsin laiva matkalla metsään”
Seuraava artikkeliTiedotusväline voi saada JSN:ltä vakavan huomautuksen

Ei näytettäviä viestejä