Joka viides amerikkalainen kasvanut moniuskontoisessa perheessä

Joka viides amerikkalainen on kasvanut moniuskontoisessa perheessä, selviää yhdysvaltalaisen Pew Research Centerin tutkimuksesta. Perheen katsottiin tutkimuksen mukaan olevan moniuskontoinen, jos perheen vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin.

Yleisimmin toinen vanhempi on protestantti ja toinen katolilainen. Noin joka kymmenennessä perheessä vanhemmat ovat keskenään eri uskontokunnan jäseniä, ja 12 prosentissa perheitä toinen vanhempi kuuluu johonkin uskontokuntaan, mutta toinen ei kuulu mihinkään.

Vuosina 1981–1996 syntyneistä 27 prosenttia on kasvanut kodeissa, joissa on ollut monta uskontoa. Ennen vuotta 1946 syntyneistä taas vain 13 prosentilla on ollut eri uskontokuntiin kuuluvat vanhemmat. Lisäksi 15 prosenttia 1981–1996 syntyneistä kertoi tutkimuksessa toisen vanhempansa olevan kokonaan uskontokuntiin kuulumaton. Ennen vuotta 1946 syntyneistä näin vastasi vain kahdeksan prosenttia.

Tutkimus paljasti myös sen, millaisia vaikutuksia moniuskontoisessa perheessä kasvamisella on haastateltuihin ollut. Ihmisistä, jotka ovat kasvaneet mihinkään uskontokuntaan kuulumattomissa perheissä, 62 prosenttia on itsekin aikuisiällä uskonnottomia. Neljäsosa niistä, joiden perheeseen on kuulunut sekä protestanttinen että katolinen vanhempi, ovat itse uskontokuntiin kuulumattomia. Joka viides katolisessa perheessä kasvanut ja 14 prosenttia protestanttisessa perheessä kasvaneista on aikuisiällä itse uskonnottomia.

Suurin osa kahden vanhemman kanssa asuneista amerikkalaisista kertoo molempien vanhempien vastanneen uskonnollisesta kasvatuksestaan. Erityisesti silloin, jos perheessä on ollut monta eri uskontokuntaa, on perheen äiti hoitanut uskontokasvatuksen. Kun keskenään samaan uskontokuntaan kuuluvista vanhemmista äiti on vastannut haastatelluista 26 prosentin ja isä viisi prosentin uskonnollisesta kasvatuksesta, on äidin rooli moniuskontoisessa perheessä selkeästi suurempi.

Tällaisissa perheissä eläneistä haastatelluista 56 prosenttia kertoi äidin vastuusta kasvatuksessa ja vain kuusi prosenttia kertoo isän vastanneen siitä. Ehkä äidin suuresta roolista johtuen moniuskontoisen perheen lapset kuuluvat aikuisiällä useammin samaan uskontokuntaan äitinsä kuin isänsä kanssa.

Lue myös:

Muslimit kannattavat evankelikaaleja useammin samaa sukupuolta olevien avioliittoja Yhdysvalloissa

Edellinen artikkeliKotimaa24 kysyi sotilasetiikan tutkijalta: Käyvätkö koneet eettisempää sotaa kuin ihmiset?
Seuraava artikkeliHelsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä

Ei näytettäviä viestejä