Haaste seurakunnille: Kymmenykset metsistä Luojalle

Kristillinen luonnonsuojelujärjestö A Rocha ja Humppilan seurakunnan kirkkoherra Ilkka Wiio ovat laittaneet alulle metsähaasteen kaikille Suomen seurakunnille. Seurakuntia ja yhtymiä haastetaan rauhoittamaan 10 prosenttia metsämaastaan luonnonsuojelualueeksi. Haaste julkistettiin Kirkon ympäristöpäivillä Jyväskylässä eilen.

Haaste perustuu Raamatun periaatteeseen, jonka mukaan Luojalle tulisi antaa kiitollisuuden osoituksena kymmenys myös maan sadosta. Haasteessa vedotaan riittävän suurien ja yhtenäisten alueiden suojelun puolesta, jotta lajikato ja metsän köyhtyminen pysähtyisi.

Haasteessa on myös kaksi muuta kohtaa. Toisessa haastetaan nimeämään rauhoitettu ulkoilumetsäalue seurakunnan omaksi kirkkometsäksi, jossa kaikki kulkijat voisivat rauhoittua ja virkistyä. Kolmannessa kohdassa vedotaan, että laajat avohakkuut lopetettaisiin seurakuntien mailla kokonaan.

”Kohtuullisen kokoiset hakkuut ovat sellaisia, joissa hakattu alue pystyy uusiutumaan luontaisesti eikä uusia taimikoita tarvitse istuttaa. Tällä tavalla seurakunnat säästävät myös selvää rahaa,” haasteessa todetaan.

Aloitteen allekirjoittajat toivovat, että suojeltujen kirkkometsien ja luontoystävällisen metsänhoidon kautta Suomen evankelisluterilainen kirkko voisi olla kansainvälinen esikuva vastuullisesta luonnon varjelemisesta. Allekirjoittajat kehottavat seurakuntia tutustumaan kirkkohallituksen ympäristödiplomiin, jonka ohjeiden avulla myös seurakuntien metsien monimuotoisuutta voidaan edistää.

Allekirjoittajat pelkäävät, että kiristynyt taloudellinen tilanne lisää seurakunnissa paineita hakea lisätuloja metsäomaisuuden myynnillä ja hakkaamisella. He muistuttavat, että ympäristöministeriön METSO–ohjelman avulla seurakunnat voivat suojella arvokkaita metsäalueitaan valtiolta saatavaa korvausta vastaan. Myös Luonnonperintösäätiö hankkii metsäalueita maksaen rahallisen korvauksen suojellusta maasta.

Metsähaasteen seurakunnille voi allekirjoittaa täällä. Sen voi allekirjoittaa kuka vain, mutta erityisesti vedotaan seurakuntien työntekijöihin, aktiiveihin ja luottamushenkilöihin Adressi on tarkoitus viedä allekirjoituksineen syksyn kirkolliskokoukseen.

Kuva: Emilia Karhu. Tourujoen luonnonsuojelualue Jyväskylän vanhan hautausmaan kupeessa.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeli”Luomisen huipennus ei ole ihminen vaan sapatin lepo”
Seuraava artikkeliJerusalemista Suomeen esirukouspyyntö

Ei näytettäviä viestejä