Gradu selvitti sinkkutoiminnan merkitystä yksineläville

meri_aallot420

Seurakuntien sinkkutoiminta antaa yksin tai yksin lastensa kanssa eläville mahdollisuuden yhteisöllisyyden kokemiseen ja tutustumiseen samassa elämäntilanteessa oleviin. Monen yksinelävän toive eli parisuhde tai läheisen ystävän löytyminen sinkkuilloissa on kuitenkin toteutunut vain harvan kohdalla.

– Yksinelävät kokevat sinkkutoiminnan varsin tarpeelliseksi, ja se sopii hyvin seurakuntien toimintaan. Työn luonne on sekä diakoninen että yhteiskunnallinen, kertoo Irma-Vappu Mikkonen, joka tutki tuoreessa pro gradu -tutkielmassaan Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn sinkkutoimintaa.

Mikkosen tutkimus osoittaa, että monien sinkkutoimintaan osallistuvien yksinelävien ihmisten elämää hallitsee sosiaalinen yksinäisyys.

– Joidenkin kohdalla kyse on sosiaalisten suhteiden vähäisyydestä, mutta useimmiten sosiaaliset suhteet eivät ole laadullisesti tyydyttäviä. Lisäksi useimman kohdalla fyysisesti läheisen ihmisen puute aiheuttaa jonkintasoista ahdistusta, Mikkonen kertoo.

Suurin osa sinkkutoimintaan osallistuneista on lähtenyt mukaan toiveenaan löytää vakituinen kumppani.

– Todellisuus on kuitenkin osoittanut, ettei syvällisempi ystävystyminenkään aina helposti toteudu, vaan seurauksena on edelleen emotionaalinen yksinäisyys ja erillisyyden tunne. Ilman parisuhdetta eläminen riittää kuitenkin yhdistämään sinkkutoimintaan osallistuvia.

– Sinkkutyön toiminta-ajatuksen mukaan jokainen ihminen tarvitsee yhteisöä. Yhteisöllisyyden kokemuksen tarjoaminen ja olemassa olevan sosiaalisen verkoston tuki voivat ennalta ehkäistä stressiä, masennusta tai henkistä väsymystä ja siten tuoda virkistystä yksinelävän arkeen, Mikkonen selvittää.

Seurakunnalliseen sinkkutoimintaan kuuluu myös myönteinen ja ihmisen sellaisenaan hyväksyvä hengellisyys, joka tulee esille muun muassa laulettavaksi valituissa hengellisissä lauluissa, perinteisissä virsissä tai ohjaajan pitämissä lyhyissä loppurukouksissa.

Irma-Vappu Mikkonen on itse ollut mukana sinkkutoiminnassa syksystä 2007 lähtien. Tutkimustaan varten hän haastatteli kuutta yli 40-vuotiasta sinkkutoimintaan osallistunutta yksineläjää sekä kahta Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn työntekijää.

Suomessa on noin miljoona yksinasujaa. Isojen kaupunkien talouksista jo runsas 43 prosenttia on yksineläjien talouksia. Tampereen lisäksi seurakunnallista sinkkutoimintaa järjestetään esimerkiksi Turussa, Salossa ja pääkaupunkiseudulla.

Tutustu tutkielmaan

Edellinen artikkeliPiispa neljän papin rukouksesta: Kaavat luo kirkolliskokous
Seuraava artikkeliTiekirkko-mainos herättää hämmennystä

Ei näytettäviä viestejä