Borgå stifts domkapitlets notiser

Borgå stifts domkapitlets notiser 13.4. och 19.4.2018:

Notis den 13 april 2018

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling har inom utsatt ansökningstid inte fått några sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling har inom utsatt ansökningstid inte fått några sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf. församlingspastorn i Jomala församling Peter Blumenthal.

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling har inom utsatt ansökningstid inte fått några sökande.

Samtliga sökande till kyrkoherdetjänsterna kallas till domkapitlet för intervju 19.4.2018.

Notis den 19 april 2018

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling har utfärdats åt tf kyrkoherden i samma församling Daniel Norrback från 1.5.2018.

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har utfärdats åt direktorn vid Johannelunds teologiska högskola i Sverige Hans Boije från 1.8.2018.

Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Nykarleby församling Lars-Johan Sandvik upphör på egen begäran från 1.11.2018.

Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling har förklarats ledig att sökas senast 18.5.2018 kl. 15.

Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Hammarlands församling Ingemar Johansson upphör på egen begäran 1.1.2019.

Kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling har förklarats ledig att sökas senast 18.5.2018 kl. 15.

Tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Mariehamns församling Maria Widén upphör på egen begäran från 31.8.2018.

Förordnandet för församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Maria Lindberg avbröts 31.3.2018 på egen begäran och hon har förordnats att sköta en prästtjänst på heltid inom dövarbetet vid Kyrkostyrelsen från 1.4.2018 tills vidare.

Förordnandet för församlingspastorn i Lovisa svenska församling Eva-Lotta Bloms avbryts 31.12.2018 och hon har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Agricola svenska församling på deltid tills vidare från 1.1.2019.

Förordnandet för tf församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Jesse Heinonen avbryts 31.5.2018 och han har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Hangö svenska församling från 1.6.2018 tills vidare.

Församlingspastorn i Petrus församling Benjamin Sandell har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i samma församling från 1.8.2018 tills vidare.

Pastor Anne Koivula har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Petrus församling från 27.4.2018 tills vidare och beviljats tjänstledighet 27.4.2018-7.8.2019.

Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik vid Domkapitlet i Borgå stift Jan Hellberg har beviljats tjänstledighet 1.7.2018-30.6.2019. Vikariatet för Pia Bengts förlängs för samma tid.

Församlingspastorn i Johannes församling Johan Terho har beviljats tjänstledighet för tiden 25.6.2018 – 13.1.2019.

Edellinen artikkeliEssee: Tämän päivän keskivertokristitty ei ole valkoinen mies vaan afrikkalainen nainen
Seuraava artikkeliHollantilainen Utrechtin tuomiokirkko soitti kirkonkelloilla tanssimusiikkia – muisti edesmennyttä ruotsalaistähteä

Ei näytettäviä viestejä