Borgå stifts domkapitlets notiser

Borgå stifts domkapitlets notiser 18.9.2018:

Pastoralexamen har avlagts av församlingspastorn i Johannes församling Johan Terho.

Sökandena till kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling tf. kaplanen i Jakobstads svenska församling TD Mia Anderssén-Löf och kaplanen i Nykarleby församling Ulf Sundstén har förklarats behöriga för tjänsten.

Sökandena till kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Monica Cleve, kaplanen i Esbo svenska församling Kira Ertman, kyrkoherden i Lovisa svenska församling Karl af Hällström och stiftsdekanen vid Domkapitlet i Borgå stift Magnus Riska har förklarats behöriga för tjänsten.

Kyrkoherden i Johannes församling Johan Westerlund har valts till prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.10.2018-30.9.2021.

Teologie magistrarna Jussi Meriluoto, Jimmy Österbacka, Eija Grahn, Ville Kavilo och Patrica Strömbäck har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum i Borgå domkyrka 7.10.2018 kl. 12.15.

I samband med prästvigningen 7.10.2018 förordnas teologie magister Jussi Meriluoto till tf. kaplan i Iniö kapellförsamling i Väståbolands svenska församling för tiden 24.10.2018-30.9.2019, teologie magister Jimmy Österbacka förordnas till församlingspastor i Pedersöre församling från 8.10.2018 tills vidare, teologie magister Eija Grahn förordnas till församlingspastor i Åbo svenska församling på halvtid (50 %) för tiden 8.10.2018-31.5.2019, teologie magister Ville Kavilo förordnas till församlingspastor i Kronoby församling för tiden 8.10.2018-31.8.2019 och teologie magister Patrica Strömbäck förordnas till församlingspastor i Vasa svenska församling för tiden 8.10.2018-31.8.2019.

Vid diakonvigningen i Borgå domkyrka 9.9.2018 har Ann-Christin Snellman, My Ström och Kaisa Söderholm vigts till diakonämbetet.

Biskopen i Borgå stift Björn Vikström avgår på egen begäran från 31.8.2019. Staven och de övriga insignierna förknippade med biskopsämbetet återlämnas i högmässan 25.8.2019.

Val biskop förrättas 19.3.2019 kl. 13 i alla prosterier i stiftet och valresultatet fastställs 20.3.2019. En eventuell andra valomgång förrättas 10.4.2018 kl. 13. Mer information om valet ges på Domkapitlets hemsida.

Pastor Peter Eriksson har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i Åbo domkyrkoförsamling 1.9 – 31.12.2018.

Tf. kyrkoherden i Brändö-Kumlinge församling Kent Danielsson har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling på halvtid 1.1-31.12.2019 eller högst tills tjänsten blir ordinarie besatt.

Kaplanen i Vanda svenska församling Kaj Andersson har beviljats partiell tjänstledighet 40 % 1.10.2018-1.8.2019.

Kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Claus Terlinden har beviljats tjänstledighet 1.10.2018-31.3.2019 och förordnats till omsorgspräst vid Kyrkans central för det svenska arbetet 1.10.2018-31.3.2019.

Församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Kristian Willis har beviljats tjänstledighet från församlingspastorstjänsten 1.10.2018-1.4.2019 och förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.10.2018-31.3.2019.

Prosten Margareta Puiras har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Karis-Pojo svenska församling på deltid (60 %) 1.10.2018-31.3.2019.

Församlingspastorn i Ekenäsnejdens svenska församling Meri Yliportimo har förordnats att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.10-11.12.2018.

Kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén har beviljats tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten 1.11.2018-31.12.2021.

Edellinen artikkeliLapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
Seuraava artikkeliSeurakunnan metsänhakkuu närkästyttää Ylivieskassa – ”Tässä on tapahtunut selkeä virhe”

Ei näytettäviä viestejä