Yhteinen messu kutsu rakkauteen ja reiluun elämään

Nuoret laulavat yhteisessä jumalanpalveluksessa 10.6.2007. Kamerunissa kirkko kasvaa ja voimistuu. Evankeliumia pidetään reippaasti ja rohkeasti esillä.

Sunnuntai 15.09.2019
14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
1. lukukappale: Miika 6:6-8

Profeetta Miikan kirjassa tulee voimakkaana esiin kehotus rakastaa toinen toistaan. Lähimmäiselleen on tehtävä hyvää. On elettävä reilusti ja oikeudenmukaisesti yhteistä elämää. Vetoomus koskee koko yhteiskuntaa. Heikoimmista on pidettävä huolta. Rakkauden pitää ulottua rakenteisiin asti ja sen on ulotuttava koko maailmaan kaikkia kansoja yhdistämään.

Jumalan rakkaus yhdistää kansoja

Miikan kirjassa Jumalan huone on esillä. Jerusalemin temppeliä pidetään arvossa. Sille annetaan kunnia. Se on kaiken keskus. Jumalanpalvelus kokoaan kaikki kansat yhteen. Aito yhteys nousee silloin kun Jumala saa ylistyksen.

Tulee vielä aika,
jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana.
Ylimpänä vuorista se kohoaa,
korkeimpana kukkuloista,
ja kansat virtaavat sinne.
Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen:
»Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,
nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön!
Hän opastaa meitä tiellään, ja me,
me tahdomme kulkea hänen polkujaan,
sillä Siionista tulee Herran sana
ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.»

Miika 4:1-2

Jumalanpalvelus on enemmän kuin ihmisten kokoontumista yhteen. Sen keskeinä olemuksena on Jumalan läsnäolo kansansa kanssa. Jumala itse toimii ja vaikuttaa. Hän on voimallinen ja siksi hän pystyy auttamaan kansaansa.

Jumalan rakkaus tuli lihaksi eli Jeesus otti täyden ihmisyyden

Kirkko on Jumalan kansa. Se on Kristuksen ruumis. Siksi kirkko pysyy iäti eikä mikään mahti maailmassa voi estää Kristuksen kansaa kulkemasta eteenpäin Kristuksen tulemusta kohti, täyttymyksen aikaan katseensa suunnaten ja tulevaisuus toivoa täynnä uskossa ojentautua Vapahtajaamme vastaan.

Miikan kirjassa on tästäkin profeetallinen lupaus

Hallitsija on nouseva
ja kaitseva heitä Herran voimalla.
Herra, hänen Jumalansa,
antaa hänelle vallan ja kunnian.
He saavat elää rauhassa,
sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka.
Hän tuo rauhan.

Miika 5:3-4

Tämä rauhan sanoma on vetoomus keskinäiseen toinen toisensa ymmärtämiseen. On uskallettava antaa anteeksi. On uskallettava kohdata ihmisiä sellaisina kuin he ovat. On uskallettava toimia oikeudenmukaisesti ja hyväksyä lähimmäisensä. Me kaikki olelmme Jumalan tekoa. Meidän kaikkien puolesta Jeesus on kuollut Golgatan ristillä ja Pyhä Henki haluaa koota kaikki ihmiset kirkon, Jumalan yhteisen lapsikatraan joukkoon, elämään yhteisestä Jumalan Pojan uskosta.

Jumalan teko kulkee edellä

Jumalan on toiminut menneisyydessä. Tänäänkin hänen työnsä on voimallinen. Tulevaisuus on hänen käsissään. Hän on tulevaisuuden Jumala. Hän on sama eilen tänään ja iankaikkisesti.

Mooseksen aikana Jumala johdatti kansansa Egyptin orjuudesta kulkemaan kohti luvattua maata. Myöhemmin matkalla Mooabin kuningas yritti maagisin konstein vastustaa Jumalan kansan etenemistä. Kuningas Balakin kutsuma Bileam kuintenkin käänsi kirouksen siunaukseksi ja tulevaisuus annettiin Israelille, Jumalan kansalle.

Joosuan aikana kansa koki uuden ihmeen. Jordanin vesi väistyi siksi aikaa, kun kansa kulki sen itärannalta sen länsirannalle. Tuossakin tilanteessa Jumalan teki kulki edellä ja ihmiset saattoivat kulkea valmiisssa teoissa.

Jumala sanoo:

”Minä olen tuonut sinut Egyptistä,
ostanut sinut vapaaksi orjuudesta,
olen lähettänyt johtajiksesi
Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin.
Älä unohda, kansani,
mitä Balak, Moabin kuningas, suunnitteli
ja mitä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi.
Muista kulkuasi Sittimistä Gilgaliin,
niin ymmärrät, kuinka paljon hyvää
Herra on sinulle tehnyt.”

Miika 6:4-5

Hyvät teot ovat uskon hedelmä

Jumalan rakkaus kulkee edellä. Usko vastaanottaa Jumalan lahjan. Tämän lahjan varassa saamme heijastaa Jumalan hyvyyttä ympäristöömme. Jumala alati ojentaa rauhaansa meille, antakaamme rauhan päästä eteenpäin toinen toisellemme rauhallisena elämänä.
Olkaamme kuin vesijohto, jossa vesi pääsee eteenpäin. Antakaamme Jumalan rakkauden, hänen vanhurskautensa ja hyvyytensä päästä eteenpäin meidänkin kauttamme.

– Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää.
Vain tätä Herra sinulta odottaa:
tee sitä mikä on oikein,
osoita rakkautta ja hyvyyttä
ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.

 1. Tässä myös toisenlainen näkökulma Miikan kirjaan ja myös esillä oleviin teksteihin.

  Miikan kirja on merkillisen kaksijakoinen kirja.
  Toisaalta Jumalan ankaruus langennutta kansaansa kohtaan ja toisaalta samalla Jumalan suuri armahtavaisuus sen jälkeen.

  Miikan kirja kertoo myös pakanakansoja kohtaavista tuomioista, ja vie meidät aikaan, jolloin näyttää siltä, että maailmassa on käyty valtava myllerrys ja sota, joka on koskettanut kaikkia kansoja, mutta Israel on Jumalan avulla säästynyt tuholta ja Jerusalem on nyt kaikkien keskipisteenä, jonne nöyryytetyt kansat kokoontuvat, ilman aseita.

  Tämä on siis vielä profetiaa, josta muutkin profeetat ovat puhuneet, ja joka toteutuu vasta sitten kun Jeesus tulee voittajana uudelleen maan päälle.
  Siihen asti on taistelu hyvän ja pahan välillä käynnissä, mikä lopulta johtaa tuhoisaan sotaan, jonka Jeesus tulee lopettamaan.

  Miika 6. luku kertoo siitä miten Jumalan oikeudenkäynti kansansa kanssa koskettaa koko maan piiriä ja Israel on vaarassa hävitä kokonaan.
  Jopa vuoret, maan perustukset ovat vaarassa tuhoutua.
  Valtavat voimat ovat liikkeellä ja Jumala
  näyttää hyljänneen kansansa.
  Kuitenkin Hän muistuttaa siitä, miten Hän on kuljettanut sitä historian saatossa, ja kysyy miksi Hänen kansansa ei ymmärrä tätä.

  Sitten kirjoittaja pohtii (6.ja 7.jae) ikäänkuin kaikkien puolesta, millä tavoin oikein voisi ansaita Jumalan suosion ja ymmärtääkin sitten, mitä Herra oikein vaatii.
  Herra ei vaadi muuta kuin että ihminen tahtoo kunnioittaa Häntä ja aina vaeltaa Hänen teitänsä ja rakastaa ja palvella Häntä kaikesta sydämestään ja sielustaan (8.jae vrt. 5.Moos. 10:12).
  Tämähän tarkoittaa sitä, että ihminen antaa itsensä ehdoitta Jumalalle, jolloin Jumala voi käyttää häntä toisten palvelemiseen niinkuin tahtoo.

  Kirja päättyy siihen miten Israel saa voiton vastustajistaan ja saa kokea jälleen Herran ihmeitä ja muut kansat tuomitaan, mutta kaiken kruununa on Jumalan suuri armo, jolla Hän on katsonut kansansa puoleen ja näemme nyt miten Hän on koonnut heidät pakanoiden seasta ja palauttanut heidät omaan maahansa.
  He ovat saaneet maksaa luopumisestaan järkyttävän hinnan, mutta saavat osakseen myös Jumalan suuren armon ja rakkauden niinkuin Hän on luvannut.

  • Jorma

   Kiitos puheenvuorostasi

   Miikan kirja on todella monipuolinen teos, jossa esiintyy valtavia näköaloja eri puolillle kristillistä kokonaissanomaa

   Siinä on myös aiheen herättäviä ajatuksia useampaan Uuden testamentin puolella puhuttuun kohtaan

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25