Vuosituhansien ykkösuutinen

Lähes kaksi vuosituhatta sitten Jerusalemin kaupungissa levisi uutinen: Ristiinnaulittu Jeesus oli noussut kuolleista. Sana levisi ja viesti eteni myös kauemmaksi.

Joitakin vuosia myöhemmin Saulus Tarsolainen, toiselta nimeltään Paavali, saapui ensi kerran Korintin kaupunkiin. Tuosta tapahtumasta hän kirjoittaa myöhemmin:” En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.”

Sanoma ristiinnaulitusta, ylös nousseesta Kristuksesta on sittemmin levinnyt lukuisten kansojen keskuuteen ja kaikkiin maanosiin. Tähän sanoman levittämiseen Kristuksen seuraajia innoittaa hänen oma kehotuksensa:” Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”.

Kertomus ristiin naulitusta, ylös nousseesta Jeesuksesta Kristuksesta on uutinen yhä tänäkin päivänä.

  1. Kieltämättä blogistin ” Vuosituhansien ykkösuutinen ” on täyttä totta kristillisen kirkon oppiin täysin sokeutuneelle ihmiselle.

    Jeesuksen suhteen minun käsitykseni perustuu perimätiedon pohjalta ensimmäiseen kirjoitukseen Jeesuksesta Markuksen evankeliumiin, joka ei tiennyt mitään neitseellisestä syntymäsyä eikä mistään ylösnousemuksesta. Jeesuksen tutkijoiden mukaan noin yhden vuoden kestänyt toiminta oli luonnollisesti positiivisen arvostuksen ansaitsevaa.

    • Minua kiinnostaisi tietää miten varmistettin että Jeesus ylipäätään kuoli ristillä eikä vain menettänyt tajuntaansa? Mirha ja aloe olivat haavalääkkeitä eivätkä palsamointiaineita sillä heprealaiset eivät palsamoineet vainajiaan. Hajusteina määrä 30 kiloa oli edelleen järjettömän suuri.

  2. Sanoma Ristiinnaulitusta näytti vaikuttavat tapahtumahetkellä ainakin neljällä tavalla. Osa kansasta ei reagoinut mitenkään, pimeyttä pidettiin luonnonilmiönä ilmeisesti. Osa halveksi niin nöyryytettyä ja rangaistua, koska heidän mielestään syyttömiä ei kohdella niin. Osa menetti toivonsa ja elämän halunsa kui Juudas I. Osa menetti toivonsa ja menivät yläsaliin pakoon. Jeesuksen äiti ja Johannes-nuorukainen halusivat nähdä mitä tapahtuu, kun Maria tiesi enkelin sanoman. Ehkä vieläkin ja varsinkin nyt risti vapauttaa ainakin osaa oikealla ja ehkä väärälläkin tavalla.

Jukka Kivimäki
Jukka Kivimäki
Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.