Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen ”tulinen pätsi”

 

Raamattu kertoo kuningas Nebukadnessarista, joka teetti kerran kultaisen kuvapatsaan. Tämän jälkeen jokainen, joka ei suostunut tätä patsasta kumartamaan, heitettiin tuliseen pätsiin kärventymään elävältä.

Samaisen kertomuksen mukaan oli kuitenkin kolme juutalaista miestä, jotka kieltäytyivät kumartamasta mokomaa ihmistekoista kulttia. Miesten nimet olivat Sadrak, Meesak ja Abednego. Kuningas otti miehet puhutteluun ja lupasi vielä armahtaa heidät, jos miehet vain ymmärtäisivät nyt nöyrtyä. Muuten heidät viskattaisiin armottomasti tuleen. - Tähän miehet kuitenkin vastasivat:

"Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt."

Tästä kuningas kimmastui kovasti, käski ja sanoi, että pätsi oli kuumennettava seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Niinpä nämä kolme juutalaista miestä heitettiin tuleen, mutta Jumala pelasti heidät ihmeellisesti. Raamattu kertoo, ”ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumiille, etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet eivätkä heidän vaatteensa vioittuneet; eikä heissä tuntunut tulen käryä”. Tällöin myös Kuningas Nebukadnessar antoi kunnian Jumalalle!
Näistä tapahtumista voit lukea tarkemmin Danielin kirjan kolmannesta luvusta.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on myös rakentanut eräänlaisen ”kultaisen kuvapatsaan”. Se on kuin eräänlainen kultti, jonka mukaan homoseksuaalista elämäntapaa ei saisi enää pitää kristillisen moraalin vastaisena. Jos joku kuitenkin sattuisi mielessään ajattelemaan, että homoseksuaalinen seksi on on syntiä, ulkoisella käytöksellään ja sanoillaan tätä näkemystä ei saisi ilmaista. Sen sijaan kaikkien täytyisi vaieten kumartaa homoseksuaalisen elämäntavan kunniaksi pystytetyn kultaisen kuvapatsaan edessä. Tai muuten heidät heitetään… Mihin? Ei seitsenkertaisesti kuumennettuun ja nopeasti tappavaan uuniin, vaan hiljaisella tulella käristettäväksi kuten Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola.

Jo tähän asti Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola ovat kestäneet kohtuuttoman pitkään jatkuvan julkisen paineen alla. On myös todennäköistä, ettei heidän oikeusprosessinsa pysähdy ensimmäiseen oikeusasteeseen, vaan etenee yhä uusiin ja toistuviin hiljaisella tulella käristäviin grilleihin… varoitukseksi muille!

En tiedä, miten Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan psyyke kestää nämä hiljaisella tulella grillaamiset. Toivon ja rukoilen heille rohkeutta, voimia ja viisautta. Jotain samaa heidän asenteessaan näyttää silti olevan kuin Sadrakilla, Meesakilla ja Abednegolla. - Heillä ei näytä olevan aikomustakaan kumartaa jotakin sellaista, joka sotii heidän omaatuntoaan vastaan. Yhtä vähän kuin Sadrak, Meesak ja Abednego, hekään tuskin tietävät tämän käristämisen lopputulosta. Heillä näyttää kuitenkin olevan sama usko, joka sanoo: Jos niikseen on, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät hiljaisella tulella käristävästä grillistäsi, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, valtakunnansyyttäjä. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, valtakunnansyyttäjä, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.

Minä arvostan tällaista uskoa. Se antaa myös minulle rohkeutta!