Valitkaa elämä!

Parin viikon päästä 4.10. on Franciscus Assisilaisen muistopäivä. Jumalan pieni köyhä jätti paikkansa rikkaan kauppiaan poikana ja valitsi liiton Rouva Köyhyyden kanssa. Fransiskaanisesta liikkestä tuli kirkon uudistaja suunnatessaan huomion vallan ja rikkauksien tavoittelusta Kristukseen, lähimmäisiin ja luontoon. Suunnan muutokselle on edelleen entistä polttavampi tarve.

Assisin Franciscuksen nimikaima Paavi Franciscus muistuttaa maailman rukouspäivän viestissään 1. syyskuuta luonnonsuojelun välttämättömyydestä. Referoin sitä seuraavassa. Viesti on julkaistu kokonaisuudessaan Fides-lehdessä (7/2019).

Luonnosta on tullut kilpailujen ja konfliktien näyttämö. Se mikä on hyvää Jumalan silmissä on ihmisen käsissä muuttunut riiston kohteeksi. Tuhoutuminen on kiihtynyt viime vuosikymmeninä.

Toimenpiteisiin on ryhdyttävä kiireesti, niitä ei voi siirtää tuonnemmaksi. Olemme luoneet ilmastokriisin, joka uhkaa vakavasti luontoa ja elämää, omamme mukaan lukien. Sen juurena on, että olemme unohtaneet, keitä me olemme: Jumalan kuvaksi luotuja (vrt. 1 Moos 1:27). On aika löytää uudelleen kutsumuksemme Jumalan lapsina, on aika katua ja kääntyä.

”Luomakunnan aika” kutsuu rukoukseen luomakunnan puolesta 1.9.-4.10. Se on samalla tilaisuus tuntea olevamme yhä enemmän yhtä eri kristillisiin tunnustuskuntiin kuuluvien kanssa.

”Ajattelen erityisesti ortodokseja, jotka jo 30 vuoden ajan ovat viettäneet tätä rukousopäivää” Paavi Franciscus toteaa ja jatkaa P. Bonaventuran fransiskaanisella viisaudella: Luomakunta on ensimmäinen ”kirja”, jonka Jumala on avannut silmiemme eteen. Jokainen luotu on annettu meille ”Jumalan sanana.” Hiljaisuudessa ja rukouksessa voimme kuulla luomakunnan äänen.

”Tämä on aika mietiskellä elämäntyyliämme ja sitä, kuinka jokapäiväiset valintamme, jotka koskevat ruokaa, kulutusta, liikennettä, veden ja energian käyttöä ja monia muita aineellisia hyödykkeitä ovat usein harkitsemattomia ja vahingollisia. Liian monet meistä suhtautuvat luomakuntaan tyranneina. Päättäkäämme tehdä muutos, omaksukaamme yksinkertaisempi ja kunnioittavampi elämäntyyli.”

”On aika lakata olemasta riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja siirttyä nopeasti ja päättäväisesti kohti puhtaita energiamuotoja ja kestävää kiertotaloutta. Älkäämme unohtako kuunnella alkuperäiskansoja, joiden vuosisatainen viisaus voi opettaa meitä elämään paremmassa suhteessa ympäristöön.”

Paavilla on nyös viesti nuorten puolesta, jotka ovat pettyneitä aikuisten ja päättäjien toimettomaan viivyttelyyn: Maa ei ole omaisuutta, jota voi haaskata, vaan perintö joka on välitettävä edelleen. ”Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää” (5 Moos 30:19).

”Jokainen uskova kristitty, jokainen ihmisperheen jäsen voi antaa panoksensa olemalla lanka, ohut mutta ainutlaatuinen ja korvaamaton lanka kudottaessa sitä elämän verkostoa, joka käsittää kaikki.

”Tuntekaamme olevamme osallisia ja vastuussa siitä, että rukoillen ja sitoutuen kannamme huolta luomakunnasta. Jumala, joka ”rakastaa kaikkea elävää” (Viis 11:26) antakoon meille rohkeutta tehdä hyvää odottamatta, että muut tekisivät aloitteen, odottamatta kunnes on liian myöhäistä.”
– – –
Katolisen kirkon johtajan ääntä kuunnellaan. Toivottavasti tämän viestin painokkaat korostukset synnyttävät toimintaa Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa sekä Euroopassa.

 1. Eläköityneen pätkäpapin ääni ei ehkä kauas kuulu, mutta tässäpä kuitenkin ehdotus kirkkomme päättäjille. Käsikirja tuntee nykyisin Luomakunnan sunnuntain, jonka vietto on kuitenkin vapaaehtoista ja ajankohta hyvin väljästi ohjeistettu. Varsinkin nykyisenä maailmanaikana olisi hyvät perusteet sijoittaa tämä pyhä vakituisesti kirkkovuoteen. Sopiva paikka voisi olla esim. syyskuun ensimmäinen sunnuntai, jolloin liityttäisiin ekumenian hengessä koko kristikunnan traditioon.

  • Kiitos Yrjö hyästä ehdotuksesta Itsekin olen miettinyt samaa, ettei Luomakunnan sunnuntai näy riittävällä tavalla sen vieton hajaantuessa monelle kuukaudelle.

  • Pekka Särkiö. Sinulla lienee asemassasi mahdollisuus viedä eteenpäin Yrjö Sahaman esittämää asiaa. Vai miten on? Laillasi nimittäin kannatan aloitetta.

 2. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus…

  On alkanut olemaan selvää, ettei näin voida jatkaa. Mutta miten tuo muutos saadaan aikaiseksi? Maailmaa hallitsee nyt sellaiset corporaatiot, ettei yksittäisten ihmisten tekemiset riitä, tarvitaan koko järjestelmän muutos, muuta voiko sellaiset voittoa tavoittelevat tahot muuttaa toimintaansa, joiden bisnes riistää maata?

  Hän vastasi näin: ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
  24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
  25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
  26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.

 3. Tuosta Danielin kirjan kohdasta, voisi päätellä, että jossain vaiheessa tulee ISO muutos ja nykyinen meno saa lopun. Miten kauan nykyinen meno vielä kestää?

  Ilmeisesti nykyinen kehitys kestää ISOON muutokseen asti, jolloin Jumala puuttuu asiaan omalla tavallaan. Näyttäisi myös siltä, että puuttuminen on jo alkanut ja taloudellista valtaa pitävät purevat pian kielensä rikki. Vallan rakenteet horjuvat jo vakavasti… Jerusalem tuhottiin kerran maan tasalle. Jumalan kädelläkö?

  Näitä jäin miettimään…

  • Hienoa Ismo, että tuot esille myös maapallon Luojan olemassaolon ja Hänen Raamattuun kirjoituttamansa tekstin. Monasti se näissä luonnonsuojeluasioissa unohdetaan ja toivo rakentuu ihmisponnistelujen varaan. Erinomaisen aktiivisesti vaikuttava lukiolaistyttö Greta Thunberg on monien silmissä suurempi toivo kuin maailman poliittinen ja finanssimaailman johto itsekkäine intresseineen. Kaikkivaltias Jumala ei mahdu sivuotsikoihin edes ihmisten mielikuvissa.

   Raamattu ohjaa kristittyjä selkeästi kantamaan oman vastuunsa ympäristöstä ja olemaan esivalloille kuuliainen. Toisinaan vaikuttaa siltä, etteivät läheskään kaikki esivallat ole kiinostuneita globaaleista asioista muuten kuin vallankäyttö mielessään. Olisikohan vika siinä, ettei ”tämän maailman ruhtinas” välitä enempää hiilijalanjäljestä kuin Jeesuksenkaan jättämistä askelmerkeistä?

   Ja kiitos myös blogistille tärkeän asian esille ottamisesta. Mitähän tuo Franciscus nykymenosta mahtaisi sanoa?

  • Erinomaisesti aktivoitu Greta Thunberg. Ehkäpä paavi Franciscus viittaa osittain häneen toteamalla tuossa kirjoituksessa: ”Monet nuoret korottavat äänensä kaikkialla maailmassa vaatien rohkeita valintoja.” Hyvä niin!

   Kannattaisiko myös miettiä, ketkä saavat risuja ilmastomuutoksen nimissä, kun lienee niin, että yhdet hyötyvät ja toiset maksavat. Hyötyjiin kuuluu energiasektorin osalta ainakin yritykset, jotka tuottavat sähköautoille latausinfraa, joille on Kauppalehden mukaan ”tarjolla järkyttävän isot markkinat maailmanlaajuisesti.”

   Mediassa ei myöskään kovin paljon pidetä esillä, paljonko sähköautojen tuotanto saastuttaa ilmastoa, eikä myöskään sitä, että ”akkuteollisuus ei pärjäisi ilman Kongon pahamaineisia kaivoksia”. Sähköautobuumin vuoksi koboltin kysyntä vain kasvaa.

   ”Koboltista peräti 60 prosenttia tulee Kongon demokraattisen tasavallan eteläosista Kolwezin kaivoskaupungista. Noin 20 prosenttia kaivajista on pienkaivajia, joita on vaihtelevien arvioiden mukaan 150 000–255 000. Heistä todennäköisesti kymmenet tuhannet ovat lapsia. Monet kobolttia hyödyntävät suuryritykset väittävät hankkivansa kobolttinsa eettisistä lähteistä. Härrin mukaan tällä hetkellä yritysten on kuitenkin lähes mahdotonta jäljittää koboltin alkuperää varmasti.”

   (Maailma.net 15.8.2019 Anna Härri)

   ”Tämän maailman ruhtinas” on tosin jättänyt ”jälkensä” kaikkeen elävään, mutta hän tietää kohdanneensa lopullisesti Voittajansa.

 4. Kostilta aiheellinen muistutus. Ilmastonmuutos on vain osittain ihmiskunnan aikaansaannoksia, eikä kannata harhautua pitämään sitä pelkästään ihmisten aiheuttamaksi.

  Itse en ole päässyt seuraavassa Jeesuksen sanojen ohi, sillä ennusti liian tarkasti aikamme merkkejä. Moni lukee nämä Luuk.21 sanat koskemaan vain Jerusalemin valloitusta n.v.70, mutta tuo ”sukukunta” voidaan lukea myös ”ihmiskunnaksi” tai ihmis-suvuksi”

  ”Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
  Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
  Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
  Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
  ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
  Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
  Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
  Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
  Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
  Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
  Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
  Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
  Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
  Luuk.21:20-32

Pekka Särkiö
Pekka Särkiö
Kenttäpiispa evp. ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti. Keski-Lahden seurakunnan vs. kirkkoherra 4.3.2024-30.8.2024. Harrastan mehiläistarhausta ja maatiaiskanojen kasvatusta, esteratsastusta ja nykyaikaista viisiottelua. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto ja sen elinvoiman turvaaminen, ekologinen elämäntapa, historian tuntemus sekä kestävän yhteiskunnan puolustaminen.